Międzynarodowy Festiwal Konkurs "Wroclaw Art Inspirations Festival"

Wrocław

9 marca 2024

Międzynarodowy Festiwal Konkursowy

"Wroclaw Art Inspirations Festival"

Wroclaw, Polska
8 - 10 marca 2024 roku

Organizatorzy

Fundacja Widowisk Masowych, Polska
Art centr Antre, Ukraina

Рrzy współudziale
Fundacja Dyplomacji Kulturalnej Fundacja Aktywna Integracja

Międzynarodowy festiwal i konkurs "Wroclaw Art Inspirations Festival" odbędzie się w polskim mieście Wrocław, które nie pozostawi nikogo obojętnym ze względu na swoją niesamowitą historię. W mieście znajduje się 112 mostów, 5 rzek, 12 wysp і ponad 400 krasnali w różnych rozmiarach, a ich liczba ciągle rośnie.

Międzynarodowy festiwal i konkurs "Fountain of Inspiration" odbywa się w Polsce od 2018 roku. Jego głównym celem jest wspieranie, promowanie i budowanie międzynarodowej platformy wymiany kulturalnej między amatorskimi i zawodowymi grupami oraz uczestnikami. Tradycyjnie organizatorami festiwalu są Fundacja Widowisk Masowych, Polska z Polski i NGO "Art centre “Antre" z Ukrainy, we współpracy z Centrum Kultury Agora, Fundacja Dyplomacji Kulturalnej, Fundacja Aktywna Integracja.

Głównym celem festiwalu jest kształtowanie świadomej i actywnej kultury consumentów, rozszerzanie wrażliwości na sztukę. Tworzymy przestrzeń do interakcji między twórcami a ich publicznością, gdzie rozwija się actywny dialog. Naszym celem jest wspieranie większego zrozumienia, inspiracja do większych osiągnięć oraz efektywne pobudzanie rozwoju twórczego i społecznego. Zaproszeni

 • zespoły taneczne,
 • teatralne,
 • folklorystyczne,
 • teatry mody,
 • wokalne, chóralne,
 • zespoły instrumentalne oraz soliści w tych gatunkach.

Gatunki

 • Choreografia: taniec ludowy lub stylizowany, klasyczny, współczesny/modern, jazzowy, artystyczny, street-dance, taniec towarzyski, taniec widowiskowy, taniec dziecięcy, show-bellydance, іnne kierunki taneczne zgodnie z przedstawionymi zgłoszeniami.
 • Wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne oraz chóralne
 • Zespoły folklorystyczne, teatry rytualne, zespoły sztuki ludowej.
 • Zespoły sztuki teatralne, umiejętności aktorskie.
 • Teatry mody / pokazy mody.
 • Inne gatunki, zgodnie z zaakceptowanymi zgłoszeniami.

Festiwal ma charakter konkursowy.

Zgłoszenie udziału należy złożyć do 15 lutego 2024 roku.

Wymagania techniczne:

Program konkursowy w określonym limicie czasowym (1-2 występy):

 • Soliści, duety, trio - 4 minuty.
 • Małe grupy (4-10 osób) - 6 minut.
 • Zespoły i grupy (11 lub więcej osób) - 9 minut.

Uczestnicy mają prawo brać udział w kilku kategoriach gatunkowych z osobnymi zgłoszeniami i osobnymi opłatami za każde zgłoszenie.

Grupy wiekowe:

 • MINI Kids 4 - 6 lat
 • Kids 7 - 9 lat
 • Childrens: 10 - 13 lat
 • Juniors 14 - 17 lat
 • Adults 18 lat i więcej
 • Seniorzy 50 lat i więcej
 • GRUPY MIESZANE

Aby wziąć udział w festiwalu, konieczne jest przesłanie zgłoszenia wraz z WYSOKIEJ JAKOŚCI podkładem muzycznym na adres e-mail Organizatora inspiracja.festiwal@gmail.com . W przypadku, gdy występ przekroczy zastrzeżony czas w zgłoszeniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania występu.

Nagrody:

Laureaci miejsc 1, 2 i 3 - otrzymują indywidualne dyplomy, medale festiwalowe oraz puchar dla grupy.
Zwycięzca Małego Grand Prix otrzymuje puchar, medale festiwalowe oraz dyplom.
Zwycięzca Grand Prix otrzymuje puchar, medale festiwalowe oraz dyplom Grand Prix.
Listy podziękowania dla nauczycieli i kierowników za udział i pomoc w organizacji.
Jury ma prawo podejmować decyzje dotyczące zmian w regulaminie festiwalu lub nieprzyznawania uczestnikom nagród w określonych kategoriach.
Na podstawie rekomendacji lub decyzji Jury, uczestnicy otrzymują certyfikaty na BEZPŁATNY udział w festiwalach od organizatorów, na rok 2024 .
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe artykuły festiwalowe, odznaki uczestnika, indywidualne dyplomy oraz medale festiwalowe.

OPŁATY ZA UDZIAŁ:

 • Grupy (11 lub więcej uczestników) - 60 zł od uczestnika.
 • Grupy (4-10 uczestników) - 75 zł od uczestnika.
 • Duet i trio - 100 zł od uczestnika.
 • Soliści - 125 zł od uczestnika.

Za uczestnictwo w dodatkowych kategoriach:

 • Grupy (11 lub więcej uczestników): dodatkowa opłata 20 zł od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.
 • Grupy (4-10 uczestników): dodatkowa opłata 35 zł od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.
 • Soliści, duety i trio: dodatkowa opłata 65 zł od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.

Jury

Skład jury tworzą Organizatorzy i składa się z przedstawicieli z dziedzin kultury, sztuki, organizacji społecznych, mediów oraz innych znaczących osobistości z uczestniczących krajów. Stały skład jury liczy 4 - 5 członków. Ocena odbywa się na skali 10-punktowej.

Jury ma prawo:

 • Udzielania rekomendacji uczestnikom konkursu.
 • Wyróżniania indywidualnych wykonawców i przyznawania im specjalnych nagród.
 • Za porozumieniem z komitetem organizacyjnym podejmować decyzje dotyczące zmian w regulaminie festiwalu lub nieprzyznawania uczestnikom nagród w określonych kategoriach.
 • Jury ma prawo wstrzymać przyznanie Grand Prix w przypadku niewystarczającej liczby punktów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega rewizji.

Informacje:

Grupy zainteresowane udziałem muszą złożyć zgłoszenie wraz z podkładem muzycznym. Komitet organizacyjny zapewnia zakwaterowanie i program kulturalny (wycieczki) w porozumieniu z uczestnikami. Delegacja grupy może obejmować artystów i ich grupę towarzyszącą. Nie ma ograniczenia co do liczby artystów i członków towarzyszących.

Podczas festiwalu organizatorzy mogą zaprosić uczestniczące grupy do udziału w wspólnych wydarzeniach, takich jak ceremonia otwarcia, ceremonia zamknięcia, parada, koncerty towarzyszące, koktajle, warsztaty i inne. Obecność zaproszonych zespołów na różnych wydarzeniach jest obowiązkowa.

Zgłoszenie udziału należy złożyć najpóźniej do dnia 15 lutego 2024 roku. Opłatę należy uiścić po potwierdzeniu udziału, ale nie później niż 15 lutego 2024 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt uczestnika oraz materiały promocyjne, takie jak zdjęcia. Zdjęcia powinny mieć co najmniej 1 MB. Przesłane materiały nie zostaną zwrócone.

Wymagana jest przedpłata w wysokości 30% do 15 lutego 2024 roku, która zostanie potrącona od ostatecznej opłaty. Wszystkie koszty bankowe ponosi nadawca. Pozostałe 70% należy uiścić do 20 lutego 2024 roku lub po przyjeździe za zgodą organizatorów.

Szczegóły bankowe organizatorów do płatności zostaną przekazane na prośbę lidera drużyny PO otrzymaniu zgłoszenia udziału.

📧 inspiracja.festiwal@gmail.com

Strona organizatora