VIII Międzynarodowy Festiwal-Konkurs "Wawelskie skarby"

Kraków

12 maja 2024

VIII Międzynarodowy Festiwal Konkursowy

"Wawelskie skarby"
Kraków, Polska
10 - 13 maja 2024 roku

Organizatorzy
Fundacja Widowisk Masowych, Polska
Art centr Antre, Ukraina

Przy wsparciu
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Międzynarodowy festiwal i konkurs "Fontanna Inspiracji" odbędzie się w pięknym mieście Kraków, Polska. Wszystkie ulice Krakowa prowadzą na główny rynek, gdzie znajdują się niektóre z najważniejszych zabytków miasta, takich jak Ratusz, Bazylika Mariacka i Sukiennice. To centrum życia miejskiego, zawsze tętniące życiem i pełne turystów.

Międzynarodowy festiwal i konkurs "Fontanna Inspiracji" odbywa się w Polsce od 2018 roku. Jego głównym celem jest wspieranie, promowanie i budowanie międzynarodowej platformy wymiany kulturalnej między amatorskimi i zawodowymi grupami oraz uczestnikami. Tradycyjnie organizatorami festiwalu są Fundacja Widowisk Masowych z Polski i NGO "Centrum Sztuki Antre" z Ukrainy.

Głównym przesłaniem festiwalu jest poszukiwanie nowych talentów i gwiazd wśród zespołów i solistów dzieci i młodzieży, nawiązywanie międzynarodowych przyjaznych i twórczych relacji, wzbogacanie wielokulturowości opartej na wzajemnym szacunku dla kultur i tradycji, popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń i osiągnięć twórczych uczestników z różnych krajów oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych edukatorów i liderów.

Zaproszeni
Zapraszamy solistów, małe grupy, zespoły / formacje kameralne i zespoły.

Gatunki

  • Choreografia: taniec ludowy lub stylizowany na ludowy, klasyczny, współczesny/modern, jazzowy, artystyczny, taniec uliczny, taniec towarzyski, taniec widowiskowy, taniec dziecięcy, show-bellydance, іnne kierunki taneczne zgodnie z przedstawionymi zgłoszeniami.

wokal,
gatunek instrumentalny,
sztuka ludowa /teatry / zespoły ludowe,
sztuka teatralna/teatry lalek, teatry mody/pokazy mody.

Festiwal ma charakter konkursowy.

Wymagania konkursowe
Program konkursowy w określonym limicie czasowym (1-2 występy):
Soliści, duety, trio - 4 minuty.
Małe grupy (4-10 osób) - 6 minut.
Zespoły i grupy (11 lub więcej osób) - 9 minut.
Uczestnicy mają prawo brać udział w kilku kategoriach gatunkowych z osobnymi zgłoszeniami i osobnymi opłatami za każde zgłoszenie.
MINI Kids 4-6 lat
Kids 7-9 lat
Childrens 10 - 13 lat
Juniors 14-17 lat
Adults 18 lat i więcej
Seniorzy 50 lat i więcej
GRUPY MIESZANE

Aby wziąć udział w festiwalu, konieczne jest przesłanie zgłoszenia wraz z WYSOKIEJ JAKOŚCI podkładem muzycznym na adres e-mail Organizatora. W przypadku, gdy występ przekroczy zastrzeżony czas w zgłoszeniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania występu.

Nagrody:

  • Laureaci miejsc 1, 2 i 3 - otrzymują indywidualne dyplomy, medale festiwalowe oraz puchar dla grupy.
  • Zwycięzca Małego Grand Prix otrzymuje puchar, medale festiwalowe oraz dyplom.
  • Zwycięzca Grand Prix otrzymuje puchar, medale festiwalowe oraz dyplom Grand Prix.
  • Listy podziękowania dla nauczycieli i kierowników za udział i pomoc w organizacji.
  • Na podstawie rekomendacji lub decyzji Jury, uczestnicy otrzymują certyfikaty na BEZPŁATNY udział w festiwalach od organizatorów, na rok 2024 .

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe artykuły festiwalowe, odznaki uczestnika, folder festiwalowy dla liderów zespołów, indywidualne dyplomy oraz medale festiwalowe.

OPŁATY ZA UDZIAŁ:

Grupy (11 lub więcej uczestników) - 15 euro od uczestnika.
Grupy (4-10 uczestników) - 18 euro od uczestnika.
Duet i trio - 25 euro od uczestnika. Soliści - 30 euro od uczestnika.
Za uczestnictwo w dodatkowych kategoriach:
Grupy (11 lub więcej uczestników): dodatkowa opłata 5 euro od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.
Grupy (4-10 uczestników): dodatkowa opłata 10 euro od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.
Soliści, duety i trio: dodatkowa opłata 15 euro od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.

Jury

Skład jury tworzą Organizatorzy i składa się z przedstawicieli z dziedzin kultury, sztuki, organizacji społecznych, mediów oraz innych znaczących osobistości z uczestniczących krajów. Stały skład jury liczy 5 członków. Ocena odbywa się na skali 10-punktowej.

Jury ma prawo:

  • Udzielania rekomendacji uczestnikom konkursu.
  • Wyróżniania indywidualnych wykonawców i przyznawania im specjalnych nagród.
  • Za porozumieniem z komitetem organizacyjnym podejmować decyzje dotyczące zmian w regulaminie festiwalu lub nieprzyznawania uczestnikom nagród w określonych kategoriach.
  • Jury ma prawo wstrzymać przyznanie Grand Prix w przypadku niewystarczającej liczby punktów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega rewizji.

Informacje:

Grupy zainteresowane udziałem muszą złożyć zgłoszenie wraz z podkładem muzycznym. Komitet organizacyjny zapewnia zakwaterowanie i program kulturalny (wycieczki) w porozumieniu z uczestnikami. Delegacja grupy może obejmować artystów i ich grupę towarzyszącą. Nie ma ograniczenia co do liczby artystów i członków towarzyszących.

Podczas festiwalu organizatorzy mogą zaprosić uczestniczące grupy do udziału w wspólnych wydarzeniach, takich jak ceremonia otwarcia, ceremonia zamknięcia, parada, koncerty towarzyszące, koktajle, warsztaty i inne. Obecność zaproszonych zespołów na różnych wydarzeniach jest obowiązkowa.

Zgłoszenie udziału należy złożyć najpóźniej do 15 kwietnia 2024 roku. Opłatę należy uiścić po potwierdzeniu udziału, ale nie później niż do 25 kwietnia 2024 roku.
Wszystkie koszty bankowe ponosi nadawca.
Szczegóły bankowe organizatorów do płatności zostaną przekazane na prośbę lidera drużyny PO otrzymaniu zgłoszenia udziału.

Na życzenie możliwa jest organizacja dodatkowych płatnych usług związanych z transportem z lotniska do hotelu, z hotelu do sali koncertowej, powitanie na lotnisku przez personel festiwalu oraz ulepszenie proponowanego hotelu do wyższej klasy. W celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych usług, prosimy o kontakt i przesłanie oficjalnego wniosku do Komitetu Organizacyjnego.

inspiracja.festiwal@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane są do: 15.04.2024

Strona organizatora