"TANECZNE MIRAŻE" Ogólnopolski Konkurs Tańca

Bydgoszcz

7 marca 2020

W konkursie mogą brać udział:

  • Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o techniki taneczne: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
  • Soliści prezentujący choreografie w oparciu

o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

  • Duety prezentujące choreografie w oparciu

o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

Strona organizatora