V Ogólnopolski Festiwal Tańca "SULMIERZYCE OPEN"

Sulmierzyce

23 marca 2024

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TAŃCA „SULMIERZYCE OPEN”

Organizator:

 • Akademia Tańca i Sportu „MASS-TEAM”
 • Gmina Sulmierzyce

Termin i miejsce:

 • 23 marzec 2024 r. (sobota) godz. 11:00 Szkoła Podstawowa (ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie )

Cel imprezy:

 • Popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami i instruktorami
 • Konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników z całej Polski

Kategorie taneczne:

Amatorskie zespoły prezentują taniec:

 • street dance, hip-hop, breakdance, funky
 • disco dance, disco show
 • współczesny, jazz, modern
 • inne formy tańca
 • mażoretki w dwóch kategoriach: 1) solista 2) formacje

Kategorie wiekowe:

 • 3-6 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
 • 7-9 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat
 • 15-30 lat
 • 30-55 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
 • seniorzy pow. 55 lat (bez podziału na kategorie taneczne)

Biuro organizacyjne:

Magdalena Salińska-Serafin – tel.535 183 281

Warunki uczestnictwa:

 • Należy wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać w terminie do 13 marca 2024 r. na adres: magdasalinska@interia.pl
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji w wysokości 40 zł za każdą osobę należącą do zespołu. Soliści również płacą 40 zł za każdą prezentację. Więc jeśli zawodnik startuje np. w dwóch formacjach i solówce, to opłata za tą osobę wynosi 120 zł.
 • Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie przelewem na konto:

Akademia Tańca i Sportu „Mass-Team”
Ul. Reymonta 16
97-500 Radomsko
ING Bank Śląski / 64 1050 1142 1000 0091 4546 3635

 • Warunkiem przyjęcia jest również przesłanie muzyki do 15 marca 2024 r. w formacie mp3 lub wav na adres: magdasalinska@interia.pl Opis nagrań powinien zawierać: nazwę zespołu – tytuł prezentacji – kategorię taneczną.

Wpłat należy dokonać w terminie do 15 marca 2024 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Nie ma możliwości wpłacania akredytacji na miejscu!!! Wszelkie zgłoszenia po terminie muszą być uzgodnione z organizatorem!!!

Jury:

Imprezę oceniać będzie 3-osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez organizatora. Będą to specjaliści zawodowo związani z tańcem. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy nadzorować będzie Przedstawiciel Organizatora.

KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ:

 • Poczucie rytmu, technika taneczna, interpretacja muzyczna.
 • Bogactwo figur tanecznych, choreografia, strój i wrażenie estetyczne.

NAGRODY:

 • Z każdej kategorii wyłonieni zostaną Złoci ,Srebrni i Brązowi Laureaci konkursu, którzy otrzymają puchary i dyplomy . Ponadto bez względu na kategorię wiekową wybrany będzie najlepszy zespół konkursu, który otrzyma puchar GRAND PRIX od Wójta Gminy Sulmierzyce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują medale za udział !!!

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Parkiet o wymiarach 11m x 12m.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. (zespoły) oraz 1 min. 45 sek. (soliści)!!!
 • W przypadku zgłoszenia się dużej ilości solistów w danej kategorii będą odbywały się eliminacje do muzyki organizatora, natomiast w finałach będzie obowiązywała muzyka własna.
 • Minimalny skład formacji to 8 osób.
 • Każdy zespół może zaprezentować maksymalnie dwie choreografie, ale muszą być zatańczone w dwóch różnych kategoriach tanecznych i za każdą osobno należy uiścić opłatę startową.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń!!! Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych przed terminem w przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników.
 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w danej kategorii tanecznej, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
 • Kolejność startu określa organizator.
 • O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje 80% składu grupy. W przypadku podania nieprawidłowych danych organizator zastrzega sobie prawo wglądu w legitymacją szkolne.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika. Jego brak jest równoznaczny z dyskwalifikacją, o której będzie decydował Sędzia Główny.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Rejestracja zespołów w dniu prezentacji od godz. 09:45. Faktury będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą na adres podany przy zgłoszeniu.
 • Wejście zespołu do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 30 minut przed planowanym występem zespołu . Prosimy o szybkie opuszczanie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz osobiste uczestników pozostawione bez opieki.
 • Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub boso.
 • Zabrania się używania rekwizytów, materiałów pirotechnicznych lub substancji mogących zabrudzić lub uszkodzić parkiet.
 • Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Zespoły muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez instytucje zgłaszające. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej NW należy przedstawić oświadczenie opiekunów/instytucji delegującej lub rodziców/ o przejęciu odpowiedzialności za stan zdrowia i konsekwencji NW.
 • Zespoły prezentujące elementy gimnastyki artystycznej i akrobatyki są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację i bezpieczeństwo uczestników.
 • Koszty związane z przyjazdem zespołów na konkurs, ubezpieczeniem, a także wyżywieniem pokrywa instytucja delegująca.
 • W czasie trwania konkursu organizator zapewnia obsługę medyczną.
 • Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatora, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z V Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Sulmierzyce Open”.
 • Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika konkursu.

DOKŁADNY PROGRAM IMPREZY ZOSTANIE PODANY PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ (17.03.2024 R.) na maila wszystkich instruktorów.
Wtedy również zostaną nadane numery startowe.

Strona organizatora