Street Meet vol. 3

Wrocław

27 kwietnia 2019

Witamy wszystkich!

Pragniemy serdecznie ogłosić termin Street Meet vol.3, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku

Z racji, iż nasze wcześniejsze edycje cieszyły się dużym powodzeniem ze względu na konkurencje taneczne oraz bicie rekordu w Bachata Guiness Challenge, w tym roku zmieniamy koncepcje i organizujemy zawody formacji dla dzieci,młodzieży a dla dorosłych zawody Breakdance i Hip hop.

Liczymy na propagowanie naszego wydarzenia dalej, gdyż stopniowo będziemy wam zdradzać co się będzie działo a dziać się będzie wiele - dużo niespodzianek :)

Jako, że całe wydarzenie ma na celu charytatywność, cały zysk zostanie przekazany dla Fundacja Mam Marzenie

Miejsce: Teatr Polski we Wrocławiu

Prowadzący: Rademenez

Djs: Tamaryan (Ukraina)

Sędziowie:

 • Ewa Bielak - Co jest Crew
 • Dejot - Funky Masons
 • Nikita - Crate of Wax

Kategorie:

Blok I (dzieci,młodzież)

 • Formacje taneczne

Blok II (dorośli)

 • Breakdance 2vs2
 • Hip hop 2vs2

Nagrody:

 • Blok I - rzeczowe
 • Blok II - pieniężne

Z tanecznym pozdrowieniem

Street Meet

Szkoła Tańca Flashdance Wrocław


English version:

Hello everybody!

We would like to cordially announce the date of Street Meet vol.3, which will take place on April 27, 2019

Due to the fact that our previous editions enjoyed great popularity due to the dance competitions and breaking the record in Bachata Guiness Challenge, this year we are changing concepts and organizing formation competitions for children, youth and adult breakdance and hip hop competitions. We count on propagating our event further, because gradually we will reveal what will happen and there will be a lot - a lot of surprises :)

As the whole event is aimed at charity, the entire profit will be donated to the Mam Marzenie Foundation ( Fundacja Mam Marzenie )

Place: Teatr Polski Wrocław

Host: Rademenez

Djs: Tamaryan (Ukraine)

Judges:

 • Ewa Bielak - Co jest Crew (PL)
 • Dejot - Funky Masons (PL)
 • Nikita - Crate of Wax (PL)

Categories: Block I (children, adolescents)

 • Dance formations

Block II (adults)

 • Breakdance 2vs2
 • Hip hop 2vs2

Awards:

 • Block I - factual
 • Block II - cash

With a dance greeting

Street Meet

Szkoła Tańca Flashdance Wrocław

Strona organizatora