Roztańczeni w czterech ścianach

Świecie

19 marca 2021

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zaprasza do udziału w konkursie tanecznym organizowanym przez Pracownię Taneczną OKSiR.

  • Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego wideo tanecznego

(maksymalnie 1 minuta) przedstawiającego własny układ solo lub w duecie.

  • Zgłoszenie zawierające: skan/zdjęcie podpisanego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz link do pobrania materiału wideo, musi zostać przesłane do 17 marca 2021 roku na adres e-mail: nglowala@oksir.eu

  • Spośród nadesłanych filmików jury konkursowe

(Ewa Pawłowska, Sylwia Rubczak, Marek Maciejewski - BBoy Mojżi) z każdej kategorii tanecznej i wiekowej wybierze finalistów - po 3 uczestników i duety, których prezentacje zostaną zamieszczone 19 marca 2021 o godz. 12:00 na stronie www.oksir.eu oraz www.fb.com/swiecieoksir. Tego samego dnia o godz. 16:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, a dla finalistów również nagrody rzeczowe i medale przygotowane przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin, karta zgłoszenia oraz Oświadczenie do pobrania na stronie:

https://www.oksir.eu/wydarzenia/aktualnosci/224-roztanczeni-w-czterech-scianach-konkurs

Strona organizatora