Polecamy

II Ogólnopolski Festiwal Tańca

Pniewy

28 listopada 2020 - 29 listopada 2020

II Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach 2020 objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Burmistrza Miasta Pniewy i Starosty Powiatu Szamotulskiego.

Profesjonalne warsztaty, występy konkursowe oraz pokazy pozakonkursowe, ciekawi goście, mnóstwo nagród.

Festiwal składa się z prezentacji konkursowych solistów, duetów oraz zespołów tanecznych w poszczególnych grupach wiekowych. Ocena zespołów polegała na merytorycznej ocenie występów w kategorii inscenizacji tanecznej – prezentacji artystycznej wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych tańca klasycznego, współczesnego i nowoczesnego, w formie miniatur tanecznych i inscenizacji, z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego.

Komisja konkursowa oceniała trzy walory prezentacji tanecznych: technikę, kompozycję (choreografię) i wrażenia artystyczne:

Technika – dotyczy opanowania systemu ruchowego i swobodnego posługiwania się tym systemem. Walory techniczne brane pod uwagę w ocenie to precyzja i dynamika ruchu, muzykalność, koordynacja oraz wykorzystanie możliwości ciała ludzkiego w danym stylu tanecznym. Dopuszczane są wszystkie techniki taneczne i style, z wyłączeniem tańca towarzyskiego, ludowego oraz akrobatyki sportowej. Dopuszczane jest łączenie różnych technik w prezentacji konkursowej.

Kompozycja (choreografia) – dotyczy realizacji celu obranego przez choreografa poprzez wybór i połączenie elementów ruchowych oraz nadanie im zamierzonego wyrazu artystycznego tak aby w konsekwencji powstała spójna i harmonijna struktura formalna i/lub tematyczna, która dzięki temu nabierze nowego i niepowtarzalnego znaczenia artystycznego.

Wrażenia artystyczne – to szczególny sposób oddziaływania tańca na odbiorcę, będący przede wszystkim wynikiem spójności elementów kompozycyjnych oraz technicznych i przejawiający się poprzez wzbudzenie głębszych emocji u widza.

Strona organizatora