Polecamy

III Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne PASJA TAŃCA

Ostrołęka

29 września 2019

Miasto Ostrołęka i Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES zapraszają

III Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne PASJA TAŃCA

Ostrołęka 29 września 2019

Zapisy

Miejsce

Hala Sportowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce ul. Traugutta 1

Cel imprezy

 • animacja i popularyzacja ruchu tanecznego
 • rozwój zespołów tanecznych
 • promocja aktywnego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
 • wymiana pomysłów i doświadczeń
 • stworzenie alternatywy dla świata konfliktu i agresji
 • rywalizacja sportowa

Zasady uczestnictwa

 • Do udziału w festiwalu zapraszamy zespoły taneczne działające przy placówkach kulturalnych i

oświatowych oraz prywatne szkoły tańca .

 • Zespoły muszą wykonać choreografię w opracowaniu scenicznym (scena 12/12 metrów)
 • Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego i listy imiennej

uczestników, przesłanych do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2019r. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną – info@taniecprogres.pl

 • Szczegółowy program konkursu zostanie przesłany po terminie zgłoszeń.
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie na rzecz organizatora opłaty startowej w

wysokości:

 • 120 zł za każdą prezentację mini formacji
 • 50 zł za każdą prezentację duo/ trio
 • 25 zł za każdą prezentację solo

Opłaty startowe należy wnieść do dnia 16 wrzesnia 2019 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES , ul. Wiejska 66 c , 07-417 Ostrołęka nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0309 4090

Wstęp na imprezę dla publiczności jest wolny!!!

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie po terminie zgłoszeń opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 • W przypadku dużego zainteresowania imprezą organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

zakończenia rejestracji i ograniczenia liczby występujących zespołów ( w takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.)

 • Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku –

Obiady należy zamawiać do 24 wrzesnia pod nr telefonu – 502 649 767 ( cena obiadu 15 zł – drugie danie kotlet + ziemniaki + surówka)

 • Wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśni kierownik konkursu –

Żaneta Cwalina Śliwowska – 502 649 767

Kategorie wiekowe

 • mini mini – do lat 6
 • dzieci młodsze – do lat 8
 • dzieci starsze – wiek do lat 11
 • junior – wiek do 14 lat
 • senior – wiek 15 lat i powyżej

Kategorie zespołowe

 • Mini formacje – od 4 do 7 tancerzy (czas występu w przedziale od 1,15 min. do 2,20 min.)
 • Duo/ trio – 2 lub trzech tancerzy (czas występu od 1,15 do 2,20 min.)
 • Solo – jeden tancerz ( czas występu od 1, 15 min. do 2 min. )

W ramach jednej formacji dopuszcza się udział starszych zawodników do 30% jednak nie starszych niż 1 rok. Wiek zawodników może przejawić się w ocenie ogólnego wrażenia. Ilość zawodników może przejawiać się w ocenie ogólnego wrażenia.

Kategorie taneczne

 1. OPEN – dowolna forma tańca z wyłączeniem tańca ludowego.

 2. JAZZ ( w tym modern jazz i inne formy współczesne)

 3. MAŻORETKI

 • 1 baton
 • 2 batony
 • buława
 • pom
 • flaga
 • baton clasic

Ocena i nagrody

Kryteria ocen:

 • dobór repertuaru i jego spójność z muzyką
 • choreografia i kompozycja, poziom trudności kroków i połączeń, innowacje choreograficzne.
 • technika tańca, czystość i czytelność wykonania, interpretacja rytmiczna.
 • jednolitość grupy i kostiumy,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Jury powołane przez organizatora będzie się składać z doświadczonych choreografów – specjalizujących się w różnych formach tańca.

Jury w ramach oceny wyłoni najlepsze zespoły w każdej z kategorii i przyzna kolejne miejsca.

Nagrody: puchar lub statuetka dla każdego zespołu, medale dla każdego tancerza

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ma charakter otwarty z udziałem publiczności.
 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.
 3. Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań i dostarczenia ich do akustyka.
 4. Zespoły / soliści prezentują się w kolejności wyznaczonej przez organizatora.
 5. Każdy zespół / solista posiada opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach

oświatowych. 6. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia. 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie obiektu. 8. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z dyskwalifikacją. 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiałów foto i video na potrzeby organizatora.

Strona organizatora