II Mój Talent

Żabno

29 kwietnia 2023

KATEGORIE TANECZNE – ZESPOŁY, SOLIŚCI, DUETY
(minimalna liczba członków zespołu tanecznego wynosi 4 osoby)

 1. DEBIUTY – kat wiekowe, do 7 lat, 8-9 lat
 2. ADVANCED - kat wiekowe do 9 lat, 10-11 lat, 12-15 lat i starsi

DEBIUTANCI (zespoły, soliści , duety debiutujące na scenie lub o bardzo krótkim stażu tanecznym)
Propozycja choreograficzna oparta o kroki i figury dowolnej techniki tanecznej, dostosowana do umiejętności i wieku dzieci. Dopuszcza się użycie rekwizytów.
Całość prezentacji zespołu nie może przekroczyć 4 minut. Prezentacja solo/duet nie może przekroczyć 2,5 minuty.

ADVANCED - zespoły, soliści , duety, które już brały udział w rywalizacji na zawodach i festiwalach, wg kat poniżej ( trener w zgłoszeniu określa kategorię startową)

KATEGORIE STARTOWE:

 • AKRO
 • Acro Dance (prezentacja składająca się ewolucji akrobatycznych i/lub połączonych z do-wolną technika taneczną)
 • Street dance show (tylko zespoły)
 • Disco dance (tylko zespoły)
 • Hip-hop (tylko zespoły)
 • Show dance,
 • Jazz dance,
 • Modern dance
 • Taniec współczesny
Strona organizatora