Ogólnopolski Konkurs Taneczny Miniatury

Lublin

17 lutego 2024

Chcemy dać możliwość wszystkim, którzy pracują nad mniejszymi formami tanecznymi do zaprezentowania ich szerszej publiczności i skonfrontowania się z opinią jury.

Konkurs skierowany jest do tancerzy amatorów, prezentujących się solo lub w duecie.

Zgłoszona prezentacja powinna mieć formę etiudy, opowieści tanecznej.

Strona organizatora