30. Międzywojewódzkie Mikołajkowe Spotkania Taneczne

Krosno

8 grudnia 2023

Serdecznie zapraszamy zespoły różnych form tanecznych - towarzyski, współczesny, nowoczesny, inne formy (z wyłączeniem zespołów ludowych) działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca.

Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.

KATEGORIE:

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje większość dzieci z danej grupy wiekowej.

  • I kat. wiekowa: 7 - 11 lat
  • II kat. wiekowa: 12 - 15 lat
  • III kat. wiekowa: 16+ lat.
  • IV kat. „Najlepszy debiut sceniczny” - dotyczy zespołów prezentujących się po raz pierwszy na scenie - bez podziału na wiek.
Strona organizatora