V Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Mażoretek "MAJORKI"

Krosno

18 czerwca 2021

UCZESTNICY:

Zespoły mażoretek działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca
Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu

KATEGORIE WIEKOWE:

  • Kadetki: do 11 lat
  • Juniorki: 12-15 lat
  • Seniorki: 16+ lat

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje większość dzieci z danej grupy wiekowej

Strona organizatora