XII Ogólnopolski Festiwal Tańca INTERMEDIUM

Krosno

10 czerwca 2023 - 11 czerwca 2023

ORGANIZATOR

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY

 • miejsce prezentacji:

sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno (wymiary sceny: 12 x 15 m)

 • 10 czerwca 2023 (sobota) - formy współczesne
 • 11 czerwca 2023 (niedziela) - formy nowoczesne

CEL FESTIWALU

 • możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego amatorskich zespołów

tanecznych

 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi

i młodzieżowymi zespołami tanecznymi

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni

kontakt z tańcem i muzyką

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością form tanecznych
 • wspólna zabawa i nawiązanie przyjaźni

ADRESAT

 • festiwal skierowany jest do solistów, duetów i zespołów tanecznych działających

w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca

 • każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu, ale może wystąpić również solo lub w duecie
 • każdy uczestnik może zaprezentować się: z zespołem, solo, w duecie, ale z każdego zespołu w danej kategorii wiekowej mogą być max. 3 solówki i 3 duety
 • grupa taneczna danego zespołu może wziąć udział tylko w jednej kategorii tanecznej w danym dniu

KATEGORIE TANECZNE

 • formy nowoczesne - podział na 4 formy: street dance show, disco dance, hip-hop, break dance (solo i duety max. 2,15 min, zespoły max. 5 min)
 • formy współczesne - podział na 4 formy: show dance, jazz dance, modern dance, taniec współczesny (solo i duety max. 2,15 min, zespoły max. 8 min)
 • uprzejmie prosimy o zaznaczenie, którą formę Państwo wybieracie
 • jury może przerwać występ o ile prezentacja przekroczy limit czasowy
 • w przypadku małej liczby zgłoszeń (min. 6 podmiotów w danej kategorii) organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii
Strona organizatora