XI Ogólnopolski Festiwal Tańca INTERMEDIUM

Krosno

11 czerwca 2022 - 12 czerwca 2022

Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych, wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. Pokazuje, jak ważne jest rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką, a same dzieci i młodzież zapoznaje z różnorodnością form tanecznych. W końcu to wspólna zabawa i okazja do nawiązania przyjaźni między członkami tanecznej społeczności całej Polski.

Termin:

11 czerwca 2022 (formy współczesne)
12 czerwca 2022 (formy nowoczesne)

Adresaci:

tancerze - soliści, duety i zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca

Kategorie wiekowe:

7-11 lat, 12-15 lat, 16 +

Kategorie taneczne:

formy nowoczesne i formy współczesne

Zgłoszenia:

do 27 maja 2022 na adres Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno lub drogą elektroniczną kleks@rckp.krosno.pl

Strona organizatora