XV GAR Dance CUP 2018

Wrocław

17 listopada 2018

I Puchar Regionów Polski Południowej

Ogólnopolski Festiwal Tańca z udziałem par niepełnosprawnych. Ogólnopolski przegląd form nowoczesnych.

Termin turnieju 17.11.2018 r. (sobota)

Miejsce turnieju WKK Sport Center/Active Hotel Ul. Czajcza 19 51 – 422 Wrocław

Organizator Turnieju klub: UKS RM Dance SPORT Kiełczów, RM Dance s.c. i Fundacja Dolnośląska Grupa Aktywnej Rehabilitacji Wrocław - Feniks

Uczestnicy turnieju

Inne formy taneczne - Freestyle

 • dopuszczalne style: show dance, etiuda taneczna, inscenizacja taneczna, taniec nowoczesny, taniec współczesny

Mini formacje: do 8 lat, 8-12 lat

Formacje: do 8 lat, 8-12 lat

Mini formacja – 3-7 osób, muzyka własna, czas trwania: 2 - 3:15min

Formacja – 8-24 osoby, muzyka własna, czas trwania: 2.00- 3.30min

Taniec towarzyski FTS wg DZTS

 • do 9 lat H (WA – S – CH - Polka)
 • 8-9 lat G (WA – Q – S – CH – J )
 • 10-11lat H (WA – Q – S – CH )
 • 10-11lat G (WA – Q – S – CH - J)
 • 12-13lat G (WA – Q – S – CH - J)

Taniec towarzyski FTS - Puchar Regionów

 • 8-9 lat E
 • 10-11 lat E, D
 • 12-13 lat E, D, C
 • 14-15 lat E, D, C, B
 • Pow. 15 lat E, D, C

Taniec towarzyski FTS

 • Pow. 15 lat B

Pary integracyjne:

 • Combi promotion (5 tańców)

Charakter festiwalu: drużynowy, open , ogólnopolski, z udziałem par niepełnosprawnych.

Wymiary parkietu/sceny 15mx20m

Program

Taniec Towarzyski BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV do 9 H 10-11 D ST/LA 12-13 D ST/LA 14-15 C ST/LA 8-9 G 12-13 G 14-15 D ST/LA pow.15 D ST/LA 8-9 E 12-13 E 14-15 B ST/LA pow.15 C ST/LA 10-11 H 12-13 C ST/LA pow.15 E pow.15 B ST/LA 10-11 G 14-15 E 10-11 E START 10:30 12:30 15:00 18:00 Rejestracja 8.00-9.00 10:30-11:30 13:00-14:00 16:00-17:00 Próba parkietu 9:45-10:15 11:45-12:15 14:15-14:45 17:15-17:45

Freestyle START 08:00 Rejestracja 7.00-7.30 Próba parkietu 7:00-7:30

WARUNKI UCZESTNICTWA FREESTYLE Startowe dla zawodników i progi cenowe*: Do 15.10.2018 – 25 zł/os. (za jedną kategorię) Po 15.10.2018 – 30 zł/os (za jedną kategorię) [*] - obowiązuje data zaksięgowania kwoty zaliczki na koncie bankowym Organizatora. (patrz ZGŁOSZENIA)

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2018.
 2. Zespół zobowiązany jest opłacić zaliczkę w wysokości 100 zł najpóźniej do 9 listopada 2018.
 3. Zapis zespołu jest ważny dopiero po zaksięgowaniu kwoty zaliczki na koncie Organizatora.
 4. Zespół zobowiązany jest do powiadomienia o ostatecznym składzie i liczbie uczestników najpóźniej do 9 listopada 2018r.

Kryteria oceny:

 • Opracowanie choreograficzne
 • Interpretacja i dobór artystyczny środków wyrazu
 • Technika
 • Synchronizacja
 • Rytm
 • Ogólny wyraz artystyczny

Przepisy ogólne

Warunki uczestnictwa FREESTYLE

 • Zgłoszenie mailem (magieradance@gmail.com) zespołu do dnia 9.11 w formie nazwa zespołu, imiona i nazwiska, rok urodzenia, trener
 • Wywiązanie się z opłaty startowej w odpowiedniej wysokości wedle progu cenowego

najpóźniej w dniu turnieju.

 • Jeżeli zawodnik startuje w kilku kategoriach należy opłacić każdą kategorię,
 • Brak opłaty w wyżej wyznaczonym terminie dyskwalifikuje zespół.

Dane do wpłaty: FUNDACJA DGAR Feniks Ul. Dworcowa 11b/10, 50-456 Wrocław Raiffeisen Polbank Konto: 46 1750 0012 0000 0000 2224 5449

W treści przelewu należy wpisać: Program SPORT GDC 2018 + nazwa zespołu

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • Organizator zapewnia sprzęt odtwarzający pendrive
 • Nagłośnienie
 • Obsługa medyczna

####TANIEC TOWARZYSKI FTS

Zgłoszenie uczestnictwa przez bazę FTS do dnia 15 listopada 2018 roku (czwartek).

Zgłoszenia dla par z tańca towarzyskiego odbędą się w bazie FTS.

Warunki uczestnictwa w turnieju

W turnieju może wziąć udział para, która:

 • jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
 • posiada licencję zawodnika FTS ( z wyłączeniem par, zawodników klasy H )
 • jest zrzeszona w klubie sportowym lub innym podmiocie działającym w strukturach sportowych FTS
 • posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.

OPŁATY

 • 25PLN/ osoba– pary kategorii H, G, F
 • 40PLN/osoba w kombinacji KLASA E
 • 30PLN osoba za styl, KLASY D-B (za każdy punkt programu)

BILETY WSTĘPU DLA PUBLICZNOŚCI:

 • 20PLN – ulgowy na cały dzień ( młodzież szkolna za okazaniem legitymacji)
 • 30PLN – normalny na cały dzień
 • DZIECI DO LAT 7 wstęp wolny

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

puchary lub medale i dyplomy dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii obsługa medyczna

UWAGI

 • Obowiązkowe ochraniacze na obuwie z obcasem!
 • Fakt nieprzejścia do dalszej rywalizacji nie upoważnia do zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w Turnieju.
 • Koszty podróży, hotelu, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają uczestnicy turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na sali

widowiskowej.

 • Dokonanie zgłoszenia i udział w GAR Dance Cup 2018 jest RÓWNOZNACZNY z wyrażeniem na zawsze i

bezwarunkowo NIEODPŁATNEJ zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę

na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z organizacją GAR Dance CUP 2018. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w turnieju. Listy uczestników zawierające dane w zakresie: imię i nazwisko, kategoria taneczna, klub/szkoła tańca ,listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z turniejem mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Bazy Danych FTS oraz wykorzystane w celu promocji turnieju. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. Rejestracja na stronie internetowej Bazy Danych FTS jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników turnieju oraz na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku we wskazanym powyżej zakresie i celu.

 • Trenerzy zawodników występujących na festiwalu są naszymi gośćmi – pod warunkiem wcześniejszego

zgłoszenia mailem magieradance@gmail.com

 • Zakaz polewania parkietu wodą, olejkiem, posypywania pudrem itp. – w przypadku

niepodporządkowania się przepisowi uczestnik turnieju będzie obciążony kosztem renowacji parkietu.

 • Organizator NIE ZAPEWNIA agrafek do numerów startowych dla duetów, formacji!
 • Organizator prosi o niespożywanie picia i jedzenia na hali sportowej.
 • W trakcie Turnieju działać będzie: punkt medyczny, restauracja w hotelu, parking (niestrzeżony).

Serdecznie zapraszamy

Kontakt: magieradance@gmail.com

Strona organizatora