VII International Festival Competition «Fountain of inspiration»

Kraków

3 grudnia 2023

Międzynarodowy Festiwal Konkursowy

"Fountain of inspiration"

Kraków, Polska
1 - 4 grudnia 2023 roku

Organizatorzy

Fundacja Inspiracja +, Polska
Fundacja Widowisk Masowych, Polska
Art centr Antre, Ukraina
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha , Polska
I'M Fashion, Polska

Międzynarodowy festiwal i konkurs "Fountain of Inspiration" odbędzie się w najpiękniejszym mieście w Polsce - Krakowie. W najnowocześniejszej sali Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha z widokiem na Królewski Wawel. Najlepszy dźwięk, światło i międzynarodowe jury na Festiwalu-Konkursie "Fountain of Inspiration"

Festiwal оdbywa się w Polsce od 2018 roku. Jego głównym celem jest wspieranie, promowanie i budowanie międzynarodowej platformy wymiany kulturalnej między amatorskimi i zawodowymi grupami oraz uczestnikami. Tradycyjnie organizatorami festiwalu są Fundacja "Inspiracja+" z Polski i NGO "Centrum Sztuki Antre" z Ukrainy, we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Głównym przesłaniem festiwalu jest poszukiwanie nowych talentów i gwiazd wśród zespołów i solistów dzieci i młodzieży, nawiązywanie międzynarodowych przyjaznych i twórczych relacji, wzbogacanie wielokulturowości opartej na wzajemnym szacunku dla kultur i tradycji, popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń i osiągnięć twórczych uczestników z różnych krajów oraz podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych edukatorów i liderów.

Zaproszeni

Zapraszamy solistów, małe grupy, zespoły / formacje kameralne i zespoły.

Gatunki

 • Choreografia: taniec ludowy lub stylizowany na ludowy, klasyczny, współczesny/modern, jazzowy, artystyczny, taniec uliczny, taniec towarzyski, taniec widowiskowy, taniec dziecięcy, show-bellydance, іnne kierunki taneczne zgodnie z przedstawionymi zgłoszeniami.
 • Majoretki.
 • Zespoły folklorystyczne, teatry rytualne, zespoły sztuki ludowej.
 • Sztuki teatralne, umiejętności aktorskie.
 • Teatry mody / pokazy mody.
 • Inne gatunki, zgodnie z zaakceptowanymi zgłoszeniami
 • Chóry, zespoły wokalno-chorowe,
 • zespoły instrumentalne (dęte, kameralne, smyczkowe, ludowe instrumenty, itp.),
 • zespoły wokalno-instrumentalne,
 • soliści, małe formy.

Festiwal ma charakter konkursowy.

Wymagania techniczne:

Program konkursowy w określonym limicie czasowym (1-2 występy):
Soliści, duety, trio - 4 minuty.
Małe grupy (4-10 osób) - 6 minut.
Zespoły i grupy (11 lub więcej osób) - 9 minut.
Uczestnicy mają prawo brać udział w kilku kategoriach gatunkowych z osobnymi zgłoszeniami i osobnymi opłatami za każde zgłoszenie.

Grupy wiekowe:

Mini dzieci: 7-9 lat
Dzieci: 10-13 lat
Juniorzy: 14-17 lat
Dorośli: 18 lat i więcej
Seniorzy: 50 lat i więcej
GRUPY MIESZANE

Aby wziąć udział w festiwalu, konieczne jest przesłanie zgłoszenia wraz z WYSOKIEJ JAKOŚCI podkładem muzycznym na adres e-mail Organizatora. W przypadku, gdy występ przekroczy zastrzeżony czas w zgłoszeniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania występu.

Nagrody:

 • Laureaci miejsc 1, 2 i 3 - otrzymują indywidualne dyplomy, medale festiwalowe oraz puchar dla grupy.
 • Zwycięzca Małego Grand Prix otrzymuje puchar, medale festiwalowe oraz dyplom.
 • Zwycięzca Grand Prix otrzymuje puchar, medale festiwalowe oraz dyplom Grand Prix.
 • Listy podziękowania dla nauczycieli i kierowników za udział i pomoc w organizacji.
 • Na podstawie rekomendacji lub decyzji Jury, uczestnicy otrzymują certyfikaty na BEZPŁATNY udział w festiwalach od organizatorów, na rok 2024 .

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe artykuły festiwalowe, odznaki uczestnika, folder festiwalowy dla liderów zespołów, indywidualne dyplomy oraz medale festiwalowe.

OPŁATY ZA UDZIAŁ:

 • Grupy (11 lub więcej uczestników) - 15 euro od uczestnika.
 • Grupy (4-10 uczestników) - 18 euro od uczestnika.
 • Duet i trio - 25 euro od uczestnika. Soliści - 30 euro od uczestnika.
 • Za uczestnictwo w dodatkowych kategoriach:
 • Grupy (11 lub więcej uczestników): dodatkowa opłata 5 euro od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.
 • Grupy (4-10 uczestników): dodatkowa opłata 10 euro od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.
 • Soliści, duety i trio: dodatkowa opłata 15 euro od uczestnika za każde dodatkowe zgłoszenie.

Jury

Skład jury tworzą Organizatorzy i składa się z przedstawicieli z dziedzin kultury, sztuki, organizacji społecznych, mediów oraz innych znaczących osobistości z uczestniczących krajów. Stały skład jury liczy 5 członków. Ocena odbywa się na skali 10-punktowej.

Jury ma prawo:

 • Udzielania rekomendacji uczestnikom konkursu.
 • Wyróżniania indywidualnych wykonawców i przyznawania im specjalnych nagród.
 • Za porozumieniem z komitetem organizacyjnym podejmować decyzje dotyczące zmian w regulaminie festiwalu lub nieprzyznawania uczestnikom nagród w określonych kategoriach.
 • Jury ma prawo wstrzymać przyznanie Grand Prix w przypadku niewystarczającej liczby punktów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega rewizji.

Informacje:

Grupy zainteresowane udziałem muszą złożyć zgłoszenie wraz z podkładem muzycznym. Komitet organizacyjny zapewnia zakwaterowanie i program kulturalny (wycieczki) w porozumieniu z uczestnikami. Delegacja grupy może obejmować artystów i ich grupę towarzyszącą. Nie ma ograniczenia co do liczby artystów i członków towarzyszących.

Podczas festiwalu organizatorzy mogą zaprosić uczestniczące grupy do udziału w wspólnych wydarzeniach, takich jak ceremonia otwarcia, ceremonia zamknięcia, parada, koncerty towarzyszące, koktajle, warsztaty i inne. Obecność zaproszonych zespołów na różnych wydarzeniach jest obowiązkowa.

Zgłoszenie udziału należy złożyć najpóźniej do 15 listopada 2023 roku. Opłatę należy uiścić po potwierdzeniu udziału, ale nie później niż do 15 listopada 2023 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt uczestnika oraz materiały promocyjne, takie jak zdjęcia. Zdjęcia powinny mieć co najmniej 1 MB. Przesłane materiały nie zostaną zwrócone.

Wymagana jest przedpłata w wysokości 30% do 15 listopada 2023 roku, która zostanie potrącona od ostatecznej opłaty. Wszystkie koszty bankowe ponosi nadawca. Pozostałe 70% należy uiścić do 20 listopada 2023 roku lub po przyjeździe za zgodą organizatorów.

Szczegóły bankowe organizatorów do płatności zostaną przekazane na prośbę lidera drużyny PO otrzymaniu zgłoszenia udziału.

Program:

1 grudnia 2023 roku - Przyjazd do hoteli/hosteli w Krakowie (zgodnie z wybraną ofertą poniżej). Kolacja.

2 grudnia 2023 roku - Śniadanie. Oferowana będzie wycieczka po mieście, poświęcona królewskiej historii Krakowa, podczas której krok po kroku będziesz mógł/mogła zobaczyć miasto, które przez ponad 500 lat było stolicą Polski: Pałac Królewski, Wzgórze Wawelskie, Stare Miasto, Sukiennice, "serce" miasta - Rynek Główny i wiele więcej. (Indywidualni uczestnicy i małe grupy zostaną podzieleni na grupy po 25 osób.) Wycieczka wliczona w opłatę festiwalową. Kolacja.

3 grudnia 2023 roku - Śniadanie. Dzień festiwalu (datę konkursu należy uzgodnić z Organizatorami) - próby na scenie, sprawdzanie dźwięku, odprawy.
Ceremonia otwarcia w Młodzieżowym Ośrodku Kultury Stare Miasto (scena 9x11), centrum miasta. Występy konkursowe. Wieczorem odbędzie się uroczysta ceremonia zamknięcia i wręczenie nagród uczestnikom. Kolacja.

4 grudnia 2023 roku - Śniadanie. Wymeldowanie zgodnie z zasadami hotelu/hostelu. Dzień wolny w Krakowie. Wyjazd.

Koszt udziału w programie Festiwalu:

4 dni / 3 noce zakwaterowania z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje), 20+1 za darmo

Hostel: pokoje 4-6-8 osobowe - 115 euro (dodatkowa noc: 24 euro ze śniadaniem)
Hotel 1*-2*: pokoje 3-4 osobowe - 129 euro (dodatkowa noc: 30 euro ze śniadaniem)
3* Hotel: Pokoje 2-3-4 osobowe - 149 euro (dodatkowa noc: 35 euro ze śniadaniem)

Płatność dla obywateli Polski odbywa się w złotówkach zgodnie z wystawioną fakturą przez Fundację

Zakwaterowanie jest uzgadniane z liderami przed przybyciem uczestników.
Liderzy zostaną zakwaterowani w pokojach 2-3 osobowych.

W cenie zawarte są:

 • Zakwaterowanie w wybranej opcji na 4 dni/3 noce.
 • Posiłki: śniadanie i obiadokolacja, począwszy od obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończąc na śniadaniu w dniu wyjazdu.
 • Wycieczka po Krakowie (dla sformowanych grup liczących 25 osób lub więcej, bez autobusu).
 • Specjalna oferta dla grup składających się z 20 osób: 20 uczestników + 1 lider bezpłatnie

Nie zawarte w cenie:

 • Opłata za udział, z pamiątkowymi nagrodami dla uczestników.
 • Usługi transportowe.
 • Opcjonalne wycieczki, bilety do muzeów.
 • Wydatki osobiste.

Na życzenie możliwa jest organizacja dodatkowych płatnych usług związanych z transportem z lotniska do hotelu, z hotelu do sali koncertowej, powitanie na lotnisku przez personel festiwalu oraz ulepszenie proponowanego hotelu do wyższej klasy. W celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych usług, prosimy o kontakt i przesłanie oficjalnego wniosku do Komitetu Organizacyjnego.

inspiracja.festiwal@gmail.com

 • +48 730 280 032 + 38 095 02 88 168 Viber, Whats App - Рolish
 • +38 (096) 535 10 68 Viber, Whats App, Telegram - Еnglish
 • +38 095 02 88 168 +38 (096) 535 10 68 Viber, Whats App, Telegram - Ukrainian
Strona organizatora