Day of Street V Dance / Battle & Show

Brodnica

29 lutego 2020

Już 29 lutego w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się piąta edycja "Day of Street". Tancerze będą mieli okazję zmierzyć się w pięciu kategoriach 1vs1. Podczas imprezy zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz Julki Rówczyńskiej.

❌ JUDGES:

 • Sypi (TST Karasss)
 • Shiney (Warszawski Funk)
 • BBoy Arek Mąka (Sinior Family)

❌ MC:

Woco

❌ DJ:

DJ Volcano

❌ KOORDYNATOR TURNIEJU:

Zayda

❌ KATEGORIE:

 • HIP-HOP 1vs1 - battle, muzyka organizatora (do 11 lat, 12 - 15 lat, powyżej 15 lat)

 • BREAKING 1vs1 (fresh, medium, pro) - prezentacje w kołach (czas określa jury) battle 1vs1, muzyka organizatora

Kategoria BREAKING 1vs1 podzielona jest na kategorie dotyczące poziomu i doświadczenia tanecznego. Prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.

 • doświadczenie taneczne po dwóch latach (fresh)
 • doświadczenie taneczne powyżej dwóch lat do czterech lat (medium)
 • doświadczenie taneczne powyżej czterech lat (pro)
 • LOCKING 1vs1 (YOUNG, OLDER) - koła, battle, muzyka organizatora

W przypadku małej ilości zgłoszeń tworzymy kategorię OPEN.

 • POPPING 1vs1 (OPEN) - koła, battle, muzyka organizatora

W przypadku większej ilości zgłoszeń odbędzie się podział na trzy kategorie wiekowe:

 • do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat

❌ WARUNKI UCZESTNICTWA:

W kategorii: HIP-HOP, BREAKING, LOCKING, POPPING 1vs1 warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia, z potwierdzeniem wpłaty, na adres: day.of.street@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2020 r.

Istnieje również możliwość zgłoszenia i zapłacenia na miejscu.

❌ OPŁATY STARTOWE:

Wszystkie style w kategorii 1vs1: 20 zł/osoba + 10 zł za każdą kolejną kategorię.

NR KONTA: 09 1020 5024 0000 1802 0010 1022

Prosimy o dodanie informacji: kategoria, styl i liczba osób.

❌ PROGRAM TURNIEJU:

 • 07:00 | Otwarcie Brodnickiego Domu Kultury
 • 08:00 - 10:00 | Rejestracja uczestników, próby parkietu
 • 10:00 | Rozpoczęcie turnieju
 • 15:00 - 15:30 | Przerwa obiadowa
 • 15:30 | Ciąg dalszy turnieju

❌ UWAGI:

 1. Proszę zaznaczyć na KARCIE ZGŁOSZENIA, jeśli za opłatę startową potrzebna jest faktura VAT.
 2. O rezygnacji z udziału w DAY OF STREET V - DANCE BATTLE & SHOW należy powiadomić telefonicznie lub e-mailem, najpóźniej do 20 lutego 2020 r.
 • Organizator zapewnia wówczas zwrot 50% wpłaconej kwoty. Jeżeli informacja o rezygnacji wpłynie po wyznaczonym terminie, organizator nie zapewnia zwrotu kosztów.
 1. Każdy uczestnik występujący w DAY OF STREET V - DANCE BATTLE & SHOW zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości).
 2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej
 3. Przy zgłoszeniu proszę podać dokładny czas prezentacji.
 4. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 5. O sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie DAY OF STREET V - DANCE BATTLE & SHOW rozstrzyga organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu DAY OF STREET V - DANCE BATTLE & SHOW. Decyzje organizatora są nieodwołalne.
 7. Podczas DAY OF STREET V - DANCE BATTLE & SHOW organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
 8. Każdy uczestnik przy rejestracji jest zobowiązany do podpisania deklaracji RODO.

❌ NAGRODY Dla finalistów we wszystkich kategoriach za zajęcie I, II, III miejsca - medale, dyplowy i nagrody rzeczowe.

Organizator: Street Artists

Współorganizator: Brodnicki Dom Kultury

http://www.facebook.com/somestreetartists

http://www.facebook.com/brodnickidomkultury

Strona organizatora