Dance World

Żywiec

4 czerwca 2024 - 5 czerwca 2024

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na

KONKURS DANCE WORLD😁💃

👉4,5 czerwca 2024, godzina 9:00
Amfiteatr Pod Grojcem.

I Cele Festiwalu:

 • stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego uczestników

w zakresie różnych form tańca,

 • promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej,
 • integracja środowiska artystycznego,
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt

z kulturą,

 • nawiązanie nowych kontaktów z różnymi instytucjami artystycznymi.
 • rozwijanie zainteresowań tanecznych jako formę spędzania wolnego czasu.

II Warunki regulaminowe, adresaci Festiwalu:

 • Konkurs adresowany jest do zespołów działających w: \

 przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich,
 placówkach oświatowo – wychowawczych, klubach, świetlicach, domach kultury.
 zespołów działających w szkołach i klubach tańca.

 • Ocena uczestników Festiwalu odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2024 r. w Amfiteatrze Pod Grojcem w Żywcu, ul. Grojec 50.

III Warunki regulaminowe, kategorie:

 • Jury będzie oceniać uczestników w kategoriach:
  • Zespoły taneczne:
   • taniec współczesny
   • taniec nowoczesny
   • street dance
   • dancehall
   • taniec towarzyski
  • Soliści, duety i mini formacje (3-7 osób) taneczne:
   • taniec współczesny
   • taniec nowoczesny
   • street-dance
   • dancehall
   • taniec towarzyski

W kategoriach wiekowych:
– przedszkola, – klasy SP 1-3, – klasy SP. 4-8, – szkoły średnie i dorośli,

UWAGA: O przynależności zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu (powyżej 60 %). Jury zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania uczestników do danej kategorii.

IV. Ocena i nagrody:

 1. Organizator Festiwalu powołuje jury, które dokona oceny prezentacji i przyzna I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach regulaminowych i wiekowych. Jury może przyznać wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny określone są poniżej dla poszczególnych kategorii regulaminowych.
 3. Wszystkie zespoły, mini formacje oraz soliści i duety uczestniczące w Festiwalu otrzymają medal, dyplomy za udział.
 4. Laureaci I, II i III miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i dyplomy.
 • Akredytacja – każdy uczestnik festiwalu jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej,

w kwocie 20 zł, płatna do dnia 20 maja 2024 r., w tytule przelewu należy wpisać: nazwę zespołu, ilość uczestników oraz imię i nazwisko instruktora.

V Warunki regulaminowe, kategorie:

Wtorek - taniec współczesny, taniec towarzyski,
Środa – taniec nowoczesny, street dance, dancehall,

W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ KONKURS ODBĘDZIE SIĘ JEDNEGO DNIA (środa 5.06.2024 r.)

👉Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Karta zgłoszeń oraz regulamin dostępne są na stronie mck.zywiec.pl Zapraszamy do zapisów🙂

Strona organizatora