VI TURNIEJ TAŃCA "DANCE STARS" 2022

Szczecin

7 maja 2022

REGULAMIN TURNIEJU TANECZNEGO 2022

Organizator:

 • Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Studio Taneczno – Artystyczne Rytmix Szczecin
 • Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 1. Termin konkursu:

7 maja 2022

 1. Miejsce konkursu:

Hala sportowo-widowiskowa Szkoły Podstawowej nr 74,
ul. Seledynowa 50, Szczecin

 1. Koordynator turnieju:

Natalia Romańska-Demska tel. 505 301 396
Dorota Żelechowska tel. 602 396 321,

 1. Uczestnikami turnieju mogą zostać uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego.

 2. Cele turnieju:

 • Popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego,
 • Promocja zdrowego stylu życia,
 • Prezentacja różnorodnych form tanecznych,
 • Zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Wymiana doświadczeń przez instruktorów,
 • Kształtowanie charakteru dzieci.
 1. Warunkiem udziału w turnieju jest wypełnienie i przesłanie na adres rytmix.konkurs@gmail.com karty zgłoszenia oraz wpłata akredytacji oraz zatwierdzenie przez organizatora przyjęcia zgłoszenia:
 • Solo: 40 zł/ os

 • Duet: 40 zł/ os.

 • Mini formacja: 30 zł/os

 • Formacja: 30 zł/ os.

 • Debiuty: 30 zł/ os.

  Akredytację należy wpłacić do dnia 29 kwietnia 2022 r. na konto bankowe: Studio Taneczno Artystyczne RYTMIX Szczecin Dorota Żelechowska Mbank 66 1140 2004 0000 3002 6418 5077, podając w tytule przelewu nazwę zespołu.

  Ze względu na poniesione koszty organizacyjne wpłacona akredytacja nie podlega zwrotowi. Opłatę akredytacyjna należy wnieść za wszystkich zgłoszonych uczestników. Zastrzegamy, że kwota akredytacji nie zmniejsza się w dniu konkursu ze względu na mniejszą liczbę tancerzy.

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.04.2022 r. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

 2. Kategorie taneczne

 • Debiuty (zespoły nie posiadające profesjonalnie uszytych kosiumów)

  • 6-8 lat,
  • 9-12 lat
 • Solo

  • 6-7 lat,
  • 8-9 lat,
  • 10-11 lat,
  • 12-13 lat,
  • 14-15 lat,
  • pow. 15 lat
 • Duet

  • do 8 lat,
  • 9-12 lat,
  • 13-16 lat
 • Mini formacja (3-8 os.)

  • do 8 lat,

  • 9-12 lat,

  • 13-16 lat

   Kategoria mini formacja zostanie podzielona na:

  • taniec współczesny / taniec jazz/ artistic dance show

  • disco dance/disco show/hip hop/street dance

 • Formacja 6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, pow.15 lat.

 • Małe grupy (9 - 16 osób)

 • Duże grupy (17-26 osób)

 • Produkcje (pow. 27 osób) Kategoria formacje zostanie podzielona na:

  • taniec współczesny / taniec jazz/ artistic dance show
  • disco dance/disco show/hip hop/street dance
  • inne formy tańca organizator zastrzega prawo do łączenia kategorii

  O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje średnia roczników zgłoszonych tancerzy z zespołu:

  • 6-7 lat(roczniki 2015/16),
  • 8-9 lat (roczniki 2013/14), 10-11 lat( roczniki 2011/12),
  • 12-13 lat (roczniki 2009/10),
  • 14-15 lat(roczniki 2007/08),
  • pow.15 lat (roczniki 2006 i starsze)
 1. Każdy zespół może zaprezentować tylko 1 układ w danej kategorii tanecznej.

 2. Łączny czas prezentacji:

 • Solo – 1 min

 • Duet – 1 min

 • Mini formacja – 3 min

 • Formacja do 4:30 min

 • Produkcje – 5 min.

  W przypadku przekroczenia czasu prezentacji organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyciszenia utworu. Prosimy o przestrzeganie określonych ram czasowych.

 1. Ocena i nagrody
 • Profesjonalne jury oceniać będzie:

  • technikę taneczną,
  • zgodność czasu prezentacji (przekroczenie czasu)
  • dostosowanie wieku uczestników do kategorii tanecznej (wpisywanie tancerzy do nieodpowiedniej kategorii wiekowej )
  • dobór muzyki oraz repertuaru,
  • stosowanie różnych form tanecznych,
  • synchronizację,
  • opracowanie choreograficzne,
  • dobór strojów i rekwizytów,
  • muzykalność,
  • ogólne wrażenie artystyczne
 • Jury przyzna 1,2,3 miejsca w kategorii 6-7lat, 8-9lat, 10-11lat w każdej kategorii tanecznej oraz 1,2 i 3 miejsca i wyróżnienia w kategoriach 12-13,14-15, pow. 15lat oraz w każdej kategorii tanecznej.

 • Jury przyzna nagrodę:

  • Mini Grand Prix w kategorii 6-7lat, 8-9lat,

  • Junior Grand Prix w kategorii 10-11lat i 12-13 oraz

  • Grand Prix w kategorii 14-15, pow. 15lat

   Każdy zespół oraz uczestnik solo/duet otrzyma dyplom oraz pamiątkowy medal.
   Ogłoszenie wyników dla debiutów nastąpi po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów z tej kategorii tanecznej.
   Ogłoszenie wyników kategorii wiekowej 6-7 lat, 8-9 lat nastąpi po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów z tej kategorii tanecznej.
   Ogłoszenie wyników kategorii wiekowej 10-11 lat, 12-13 lat nastąpi po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów z tej kategorii tanecznej.
   Ogłoszenie wyników kategorii wiekowej 14-15 lat, pow. 15 lat nastąpi po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów z tych kategorii tanecznych.

 1. Sprawy Organizacyjne
 • Ilość zgłoszeń jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń w przypadku dużej liczby uczestników
 • Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Uczestnicy we własnym zakresie powinni dostarczyć ścieżki dźwiękowe w formacie mp3 bezpośrednio przed występem zgrane na Pen Drive USB.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną dla uczestników konkursu.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za zdarzenia czy kontuzje zawodników na zawodach
 • Ubezpieczenie zawodników spoczywa po stronie klubów lub instytucji zgłaszających zawodników (tancerzy)
 • Podczas trwania turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bhp i ppoż oraz regulaminu budynku, a także do istniejących rygorów epidemiologicznych pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Konkurs odbędzie się na parkiecie sportowym o wymiarach 10m x15m.
 • Zakaz rozsypywania na parkiet serpentyn, śniegów i innych niebezpiecznych rzeczy.
 • Organizatorzy upraszają uczestników o użytkowaniu odpowiedniego obuwia na parkiecie oraz niestosowania innych przedmiotów mogących trwale zabrudzić lub zarysować parkiet.
 • W skład zespołu nie może wchodzić instruktor.
 • Juror może poprosić każdego uczestnika o okazanie legitymacji szkolnej.
 • Organizator udostępnia uczestnikom konkursu garderobę. Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru organizatorzy nie odpowiadają.
 • W przypadku przekraczania czasu prezentacji organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu. Prosimy o przestrzeganie ram czasowych prezentacji po to aby uniknąć przesunięć czasowych w prezentacjach innych uczestników.
 • Prawo do rozpowszechniania wizerunku zostaje udzielone automatycznie dla organizatora i dotyczy zdjęć, filmów z konkursu etc. Udział dziecka w konkursie oraz przebywanie na terenie miejsca gdzie konkurs jest organizowany uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, facebooku oraz w publikacjach organizatorów z wydarzenia.
 • Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie przyjeżdżają na koszt własny.
 • Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 osób).
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponoszą instruktorzy oraz opiekunowie grup.
 • Na prowadzenie reklamy w jakiejkolwiek postaci czy sprzedaży trzeba uzyskać zgodę organizatora
 • Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii wiekowej oraz kolejności prezentacji w dniu konkursu nie będzie możliwa.
 • Szczegółowy program prezentacji zostanie wywieszony w widocznych miejscach w dniu konkursu na terenie szkoły.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii wiekowej w przypadku małej ilości zgłoszeń.
 • Uprasza się uczestników festiwalu do zachowania porządku zarówno w sali festiwalowej jak i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej (garderoby, toalety).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Wstęp dla osób powyżej 10 lat - 10 złotych.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
Tańczmy i bawmy się razem w Szczecinie!
Strona organizatora