IX Ogólnopolski Konkurs Tańca "Dance Passion Jastrzębie 23"

Jastrzębie Zdrój

27 maja 2023

1. Organizator:

Studio Tańca Dance Passion
ul. Libowiec 9c,
44 – 337 Jastrzębie Zdrój,
www.dance-passion.pl

2. Termin i miejsce:

27 maj 2023 r.,
Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie,
al. Jana Pawła II 6,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

3. Cele konkursu:

 • Konfrontacja dzieci i młodzieży z całej Polski reprezentująca różne formy tańca,
 • Rozwijanie talentów estradowych,
 • Integracja środowiska tanecznego,
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja miasta Jastrzębie Zdrój.

4. Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych kategorii:

Kategorie:

1) Show Dance-formacja:

(Preferowany jazz, modern. Akceptowany street dance, afro, latino.
Warunek: choreografia musi posiadać rekwizyty: ruchome sceny, tła, dekoracje, gadżety)

 • dzieci do 8 lat,
 • dzieci 9-12 lat,
 • juniorzy 13-16 lat,
 • seniorzy pow. 17 lat.

2) Street Dance-formacja:

(Hip hop, popping, locking, new age, house, break dance.
Dozwolone unoszenia i elementy akrobatyczne)

 • dzieci do 8 lat,
 • dzieci 9-12 lat,
 • juniorzy 13-16 lat,
 • seniorzy pow. 17 lat.

3) Modern Jazz-formacja:

(jazz, modern)

 • dzieci do 8 lat,
 • dzieci 9-12 lat,
 • juniorzy 13-16 lat,
 • seniorzy pow. 17 lat.

4) Inne formy tańca-formacja:

 • dzieci do 8 lat,
 • dzieci 9-12 lat,
 • juniorzy 13-16 lat,
 • seniorzy pow. 17 lat.

5) Open 30+ - formacja:

(dowolny styl tańca)

 • seniorzy pow. 30 lat.
  • W zespole może tańczyć maksymalnie 20% osób niespełniających wymogów wiekowych.

5. Zasady regulaminowe:

 • Każdy zespół prezentuje jedną choreografie w danej kategorii.
 • Czas trwania jednej prezentacji musi mieścić się w czasie do 5 minut.
 • Miano formacji otrzymuję zespół liczący od pięciu osób.

6. Komisja Konkursu:

Skład:

 • Danuta Kampa – Przewodnicząca Komisji,
 • Bartłomiej Łącki,
 • Beata Szyłak,
 • Lidia Monika Ligocka-Więch,
 • Małgorzata Łazowska.

Zadania Komisji:

 • Rzetelne analizowanie prezentacji uczestników Konkursu.
 • Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen.
 • Wypełnianie kart ocen.
 • Przyznanie nagród w pięciu kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca).
 • Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatorów.

7. Kryteria oceny

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

 • technika,
 • wyraz artystyczny,
 • choreografia.

Skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę. Nie mają tym samym wpływu na wynik końcowy.
Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej do 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł. W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.

8. Warunki Uczestnictwa:

 • Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie dance-passion.pl (zakładka Konkurs tańca) w nieprzekraczalnym terminie do 28 IV 2023.
 • Warunkiem wpisania zgłoszonego zespołu na listę startową jest wpłata akredytacji w wysokości 40 zł od osoby na numer konta:

mBank 83 1140 2004 0000 3102 8208 0834
(w tytule prosimy podać nazwę grupy oraz instytucje delegującą) najpóźniej do 28 IV 2023 r.

 • Bilet wstępu na widownie 15 pln. Dzieci do lat 5 wstęp wolny.

Każdy zespół taneczny może wprowadzić jedną osobę dorosłą zwolnioną z opłaty wstępu na widownie (instruktor, choreograf, opiekun grupy).
Bilety dostępne będą w Studio Tańca Dance Passion, przy Libowiec 6c, oraz w kasie w dniu Konkursu.

9. Nagrody:

 • Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach.
 • Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie pięć nagród w każdej kategorii.
 • Nagrodą przyznaną przez Komisję będzie puchar oraz dyplom.
 • każdy uczestnik grupy wiekowej „dzieci do 8 lat”, oraz „dzieci 9-12 lat” otrzyma pamiątkowy medal.

10. Informacje ogólne:

 • Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie.
 • Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej.
 • Brak zaksięgowanej akredytacji do końca dnia 28 IV 2023 r. wyklucza możliwość udziału w Konkursie.
 • Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od wyniku losowania w dniu 14 V 2023.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, oraz innych materiałów promocyjnych.
 • Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.
 • Możliwa jest wyrywkowa kontroli wieku członków zespołu. W przypadku nie spełnienia wymagań zespół zostanie zdyskwalifikowany bez prawa do zwrotu akredytacji.
 • Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach Hali Sportowej Jastrzębie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy powstałe podczas trwania Konkursu.
 • Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu RODO.

11. Dane techniczne:

 • Uczestnik przygotowuje pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Niedopuszczalny jest telefon komórkowy jako źródło dźwięku.
 • Płyta/pendrive powinien być podpisany nazwa zespołu który jest podany na karcie zgłoszeń.
 • Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na nośniku typu CD lub pendrive.
 • Wymiary sceny (parkiet):

Szerokość: 12 m.
Głębokość: 12 m.

12. Kontakt:

Studio Tańca Dance Passion ul. Libowiec 6c, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: studio.tanca@dance-passion.pl
tel: 605 119 108 (godz. 12-20),
www.dance-passion.pl

Strona organizatora