VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA "DANCE - PASSION AND LIFE"

Przytoczna

28 maja 2022

VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

KATEGORIE TANECZNE

 • Inscenizacja taneczna

prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych.

 • Disco Dance / Disco Show

prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show – rekwizyty dozwolone.

 • Show Dance

prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty.

 • Hip – Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying)

propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy, bez użycia rekwizytów.

 • Street Dance Show / Hip – Hop Show

prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip – hop i na stylu ulicy z elementami show.

 • Miniatura taneczna (jazz, modern, contemporary, balet)

propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem wykonawczym, bez użycia rekwizytów.

 • Inne propozycje taneczne

w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.

 • 31+ OPEN

w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne.

KATEGORIE WIEKOWE

 • do 8 lat – 2014 i młodsi
 • 9 – 11 lat – 2013 – 2011
 • 12 – 15 lat – 2010 – 2007
 • 16 lat i więcej – 2006 i starsi
 • 31 lat i więcej – 1991 i starsi
Strona organizatora