Ogólnopolski Festiwal Tańca "DANCE - PASSION AND LIFE" - ON-LINE

Online

26 czerwca 2021

VII Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

  • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
  • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
  • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
  • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
  • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
  • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
  • Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
  • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Strona organizatora