Dance Passion - Ogólnopolski Konkurs Tańca

Jastrzębie Zdrój

28 maja 2022

Organizator:

Studio Tańca Dance Passion
ul. Libowiec 9c
44 – 337 Jastrzębie Zdrój
www.dance-passion.pl

Termin i miejsce:

28 maj 2022 r.
Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie
al. Jana Pawła II 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Cele konkursu:

 • Konfrontacja dzieci i młodzieży z całej Polski reprezentująca różne formy tańca,
 • Rozwijanie talentów estradowych,
 • Integracja środowiska tanecznego,
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja miasta Jastrzębie Zdrój.

Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych kategorii:

Kategorie:

1) Show Dance-formacja:
(preferowany jazz, modern. Akceptowany street dance, afro, latino. Warunek: choreografia posiada rekwizyty: ruchome sceny, tła, gadżety, rekwizyty);

 • dzieci 6-8 lat,
 • dzieci 9-11 lat,
 • juniorzy 12-14 lat,
 • seniorzy pow. 15 lat.

2) Street Dance - formacja:
(hip hop, popping, locking, new age, house, break dance. Dozwolone unoszenia akrobatyczne);

 • dzieci 6-8 lat,
 • dzieci 9-11 lat,
 • juniorzy 12-14 lat,
 • seniorzy pow. 15 lat.

3) Modern Jazz-formacja:
(jazz, modern)

 • dzieci 9-11 lat,
 • juniorzy 12-14 lat,
 • seniorzy pow. 15 lat.

4) Dancehall/Ragga-formacja:

 • juniorzy/seniorzy.

5) Inne formy tańca-formacja:

 • dzieci 6-8 lat,
 • dzieci 9-11 lat,
 • juniorzy 12-14 lat.

6) Open 30+ - formacja:
(dowolny styl tańca)

 • seniorzy pow. 30 lat.

W zespole może tańczyć maksymalnie 20% osób niespełniających wymogów wiekowych.

Zasady regulaminowe:

 • Każdy zespół prezentuje jedną choreografie.
 • Każdy zespół prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny.
 • Czas trwania jednej prezentacji musi mieścić się w czasie do 5 minut.
 • Miano mini-formacji otrzymuję grupa licząca od trzech do siedmiu tancerzy, miano formacji otrzymuje grupa licząca od ośmiu tancerzy bez górnej granicy ilości osób.

Komisja Konkursu:

 • Ivo Bruno Pomorski – Przewodniczący Komisji,

 • Rafał Lebiest,

 • Agnieszka Muczyń.

  Zadania Komisji:

 • Rzetelne analizowanie prezentacji Uczestników Konkursu.

 • Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen.

 • Wypełnianie kart ocen.

 • Przyznanie nagród w 6 kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca).

 • Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do
  organizatorów.

Kryteria oceny

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

 • technika,
 • wyraz artystyczny,
 • choreografia.

Warunki Uczestnictwa:

 • Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie dance-passion.pl (zakładka Konkurs tańca) nieprzekraczalnym terminie do 29 IV 2022.
 • Warunkiem wpisania zgłoszonego zespołu na listę startową jest wpłata akredytacji w

wysokości 35 zł od osoby na numer konta: mBank 83 1140 2004 0000 3102 8208 0834 (w tytule prosimy podać nazwę grupy oraz instytucje delegującą) najpóźniej do 29 IV 2022 r.

 • Bilet wstępu na widownie 10 pln. Dzieci do lat 5 wstęp wolny.

Każdy zespół taneczny może wprowadzić jedną osobę dorosłą zwolnioną z opłaty wstępu na widownie (instruktor, choreograf, opiekun grupy). Bilety dostępne będą w Studio Tańca Dance Passion, przy Libowiec 6c, oraz w kasie w dniu Konkursu.

Nagrody:

 • Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach.
 • Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie pięć nagród w każdej kategorii.
 • Nagrodą przyznaną przez Komisję będzie puchar oraz dyplom.
 • każdy uczestnik grupy wiekowej 6-8 lat otrzyma pamiątkowy medal.

Informacje ogólne:

 • Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.
 • Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej.
 • Brak zaksięgowanej akredytacji do końca dnia 29 IV 2022 r. wyklucza możliwość udziału w Konkursie.
 • Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od wyniku losowania w dniu 15 V 2022.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, oraz innych materiałów promocyjnych.
 • Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.
 • Możliwa jest wyrywkowa kontroli wieku członków zespołu. W przypadku nie spełnienia wymagań zespół nie zostanie dopuszczony do występu bez prawa do zwrotu akredytacji.
 • Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach Hali Sportowej Jastrzębie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy powstałe podczas trwania Konkursu.

Dane techniczne:

 • Uczestnik przygotowuje opisaną płytę CD lub pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Niedopuszczalny jest telefon komórkowy jako źródło dźwięku.
 • Płyta powinna być podpisana nazwa zespołu który jest podany na karcie zgłoszeń.
 • Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na nośniku typu CD lub pendrive.
 • Wymiary sceny (parkiet):
  Szerokość: 10 m.
  Głębokość: 12 m.

Kontakt:

Strona organizatora