Dance Machine Festival

Mysłowice

13 kwietnia 2019

Dance Machine Festival

Regulamin MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY 13 KWIETNIA 2019

Ogólnopolski konkurs taneczny dla grup o poziomie podstawowym, średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 13 kwietnia 2019 r. Mysłowicki Ośrodek Kultury ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice

KATEGORIE WIEKOWE:

 • 3-4 latki
 • 5-6 latki
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat
 • 16+
 • 30+

KATEGORIE TANECZNE: Hip-Hop Disco-Dance Street Dance Show Show Dance Taniec Współczesny Cheerleaders Pokaz Akrobatyczny z Elementami Tańca

POZIOM PODSTAWOWY: Grupy w których minimum 80% tancerzy tańczy pierwszy rok.

POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY: Grupy w których minimum 80% tancerzy tańczy dłużej niż 1 rok oraz grupa nie zdobywa czołowych miejsc na konkursach Ogólnopolskich na poziomie zaawansowanym.

POZIOM ZAAWANSOWANY Grupy które mają duże doświadczenie w tańcu oraz zajmują miejsca na podium w randze Ogólnopolskiej oraz Międzynarodowej.

Festival ma na celu: -wymianę doświadczeń pomiędzy instruktorami i tancerzami -popularyzację różnych form tanecznych, gry aktorskiej, walorów artystycznych i wychowawczych -promowanie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych -wyłonienie zwycięzców w różnych kategoriach tanecznych z podziałem na kategorię wiekowe

Kto może wziąć udział? Formacje ze Szkół/Studiów tanecznych, sekcje działające przy ośrodkach kultury/ w szkołach/ w przedszkolach, stowarzyszenia artystyczne. Nagrody: Organizator zapewnia każdej grupie w kategorii wiekowej do 9 lat medal dla każdego dziecka oraz dyplom na grupę. W pozostałych kategoriach wiekowych organizator zapewnia dla trzech pierwszych miejsc na podium - medal dla każdego uczestnika oraz dyplom na grupę.

Ocena:

 • Choreografia i technika tańca.
 • Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów/rekwizytów i muzyki.
 • Opracowanie choreograficzne (kompozycja, dramaturgia, oryginalność formy, utrzymanie się w charakterze kategorii).
 • Ogólne wrażenie artystyczne.

Warunki uczestnictwa:

Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia oraz Dowodu Wpłaty wpisowego drogą elektroniczną na maila: dancemachinefestival@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku.

Opłata startowa za zgłoszenie jednego tancerza do jednej konkurencji tanecznej wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku zgłoszenia tego samego tancerza do więcej niż jednej kategorii, opłata ulega zwiększeniu proporcjonalnie o 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Np. start jednego tancerza w dwóch formacjach to: 20,00 zł + 20,00 zł

W tytule prosimy wpisać poziom grupy (podstawowy PP, średnio-zaawansowany PŚ, zaawansowany PZ) /kategorie taneczną/kategorie wiekową /Dance Machine Festival/nazwę grupy

np. PP/HIP-HOP/16+/DMF/grupa x

AP HELITECH
ul. Pszczyńska 183 C 
Jastrzębie-zdrój 44-335 
Telefon: 536-556-347  
email: dancemachinefestival@gmail.com
MILENIUM 12 1160 2202 0000 0003 2181 8167

ORGANIZATOR: AP HELITECH

Sprawy organizacyjne: - Prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dwóch dni roboczych od jego wysłania, jeżeli to nie nastąpi prosimy o kontakt telefoniczny 536-556-347

 • Zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Liczba miejsc jest ograniczona.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem jego upłynięcia, jeżeli liczba miejsc zostanie zapełniona – w tym przypadku organizator ma prawo skrócenia czasu wpłaty akredytacji, aby rozpatrzyć przyjęcie grup z list rezerwowych.

 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych/tanecznych bądź poziomów zaawansowania.

 • W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

 • Jury ma prawo przenieść grupę do innej kategorii, jeżeli wybrana kategoria przez instruktora jest nie odpowiednia (kat. wiekowa/taneczna/poziom zaawansowania).

 • O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje 80% grupy.

 • Jedna grupa może przedstawić jedną choreografię w danej kategorii tanecznej.

 • Konkurs ma charakter otwarty z nieodpłatnym wstępem dla widzów.

 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po każdej kategorii tanecznej.

 • Wymiary sceny 11x9

 • Każda grupa musi zgłosić się do rejestracji min. na pół godziny przed swoją kategorią wiekową.

 • Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.

 • Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

 • Uczestnicy przygotowują nagrania na Pendrive’e bądź płycie CD wraz z opisem (nazwa zespołu i numer utworu). Muzykę trzeba wręczyć akustykowi przed samym występem zespołu.

 • Zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów.

 • Organizator zapewnia trzyosobową komisję sędziowską.

 • Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na parkiecie.

 • Kolejność wystąpień poszczególnych formacji, określają organizatorzy.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania fragmentów turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach związanych z działalnością statutową.

 • W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 • W razie rezygnacji organizator nie zwraca akredytacji.

 • Odbiór faktur będzie możliwy tylko przy rejestracji zespołu w dniu konkursu.

 • Wszelkie prośby o zmiany w harmonogramie będą przyjmowane do 5 kwietnia

 • Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień.

 • Wstępny program podany zostanie 4 kwietnia, szczegółowy program imprezy podany zostanie 6 kwietnia na stronie:

https://www.facebook.com/events/934171833455078/

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2019 roku.

Klauzula rodo: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE („RODO”) Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych uczestników jest firma AP HELITECH. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do spełnienia obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości- w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Festiwalu. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Festiwalu. W przypadku nie podania danych uczestnik nie będzie mógł wystąpić w Festiwalu. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Festiwalu. Po zakończeniu Festiwalu dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Okres przechowywania dokumentacji finansowej wynosi 5 lat. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

Strona organizatora