III Ogólnopolski Turniej Tańca BYDGOSKA UKŁADANKA TANECZNA - edycja KIDS

Bydgoszcz

28 maja 2023

Drodzy Instruktorzy, Trenerzy i Rodzice! \

III Ogólnopolski Turniej Tańca BYDGOSKA UKŁADANKA TANECZNA – edycja kids

(III OTT BUT-ek) jest turniejem dla najmłodszych tancerzy w wieku 3-11 lat, który podzieliliśmy na kategorie:

 • HIP HOP
 • JAZZ
 • MODERN/CONTEMPORARY DANCE
 • DISCO DANCE
 • SHOW DANCE
 • INNE FORMY (inscenizacje i miniatury)

ORGANIZATOR:

Szkoła Tańca BOHEMA ul. Marii Skłodowskiej - Curie 33, Bydgoszcz 85-733

KIEROWNIK TURNIEJU:

Paulina Chorzelewska, telefon: 603 707 699, e-mail: but.bohema@gmail.com

TERMIN:

28 maja 2023

MIEJSCE:

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego z Oddziałami Sportowymi,
ul. Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez dedykowany internetowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://skrutiner.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: SOBOTA 5 MAJA 2023.

 2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 50 zł za osobę za każdą kategorię taneczną Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2023 r. na konto organizatora. W tytule przelewu należy wpisać: BUT-ek 2023 + nazwa instytucji delegującej.

SZKOŁA TAŃCA BOHEMA
MAŁGORZATA WÓJCIK PAULINA CHORZELEWSKA S.C.
ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 33, 85-733 BYDGOSZCZ
Numer rachunku: 69 1050 1139 1000 0092 7954 7898 (ING Bank Śląski S.A)

UWAGA!

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie lub niepoprawnego / niekompletnego wypełnienia karty zgłoszeniowej organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!!!

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych,
 • konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.

KRYTERIA OCENY:

 • choreografia i technika tańca;
 • estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;
 • ogólny wyraz artystyczny;
 • muzykalność tancerzy.

TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY W KATEGORIACH:

HIP HOP/ JAZZ/ MODERN/ CONTEMPORARY DANCE / SHOW DANCE/ DISCO DANCE/ INNE FORMY

HIP HOP/DISCO DANCE

Soliści w kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat,

 • prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min. Duety w kategorii wiekowej 6-8 lat, 9-11 lat,
 • prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min. Formacje w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat. Mini Formacje/Formacje w kategorii wiekowej: 7-8 lat, 9-11 lat. W kategorii 9-11 lat:
 • DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU - MISTRZOWIE - GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU
 • prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

JAZZ/ MODERN/ CONTEMPORARY DANCE/SHOW DANCE

Soliści w kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat,

 • prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min. Duety w kategorii wiekowej 6-8 i 9-11 lat,
 • prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min. Formacje w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, Mini Formacje/Formacje w kategorii wiekowej: 7-8 lat, 9-11 lat. W kategorii 9-11 lat:
 • DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU - MISTRZOWIE - GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU
 • prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

INNE FORMY

(inscenizacje i miniatury) Formacje w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat,

 • prezentacje do muzyki własnej do 3 min. Mini Formacje/ Formacje w kategorii wiekowej:7-8 lat, 9-11 lat. W kategorii 9-11 lat:
 • DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU - MISTRZOWIE - GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU
 • prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

Nagrody:

GRUPY:

 • dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca nagroda rzeczowa lub puchar oraz dla każdego uczestnika medal pamiątkowy.

Nagrody: SOLO:

 • dla każdego solisty medal pamiątkowy,
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom, za zajęcie 4, 5 i 6 miejsca dyplom.

DUETY:

 • dla każdego tancerza z duetu medal pamiątkowy,
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom, za zajęcie 4, 5 i 6 miejsca dyplom

GRUPY:

 • dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca nagroda rzeczowa lub puchar oraz dla każdego uczestnika medal pamiątkowy.

SPRAWY ORGANZIACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE!

Strona organizatora