VI OTT Bydgoska Układanka Taneczna

Bydgoszcz

13 kwietnia 2019 - 14 kwietnia 2019

BUT – Bydgoska Układanka Taneczna jest ogólnopolskim turniejem tańca, który podzieliliśmy na 2 stopnie zaawansowania:

 • DEBIUTY NA START! – tancerze z maksymalnie 2 letnim stażem,
 • MISTRZOWIE NA START! - z doświadczeniem dłuższym niż 2 lata

Stworzyliśmy przegląd z kategoriami:

 • HIP HOP (solo, duety, mini formacje i formacje)
 • DANCEHALL (solo, duety, mini formacje i formacje)
 • JAZZ i MODERN JAZZ (solo, duety, mini formacje i formacje)
 • INNE FORMY (mini formacje i formacje)
 • DISCO DANCE / DISCO SHOW (solo, duety, mini formacje i formacje

ORGANIZATOR:

Szkoła Tańca BOHEMA ul. Marii Skłodowskiej - Curie 33, Bydgoszcz 85-733

KIEROWNIK TURNIEJU:

Martyna Bitner, telefon: 603 707 699, e-mail: but.bohema@gmail.com

TERMIN:

13-14 KWIETNIA 2019

MIEJSCE:

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 28 w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 11

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wypełnienie ORYGINALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przygotowanej przez organizatora oraz przesłanie zgłoszenia mailowo (wraz z dowodem wpłaty) na adres but.bohema@gmail.com

do dnia: PIĄTEK 29 marca 2019 (2 tygodnie przed turniejem)

 1. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości:

SOLO 20 zł
DUET 40 zł (20 zł od osoby)
MINI FORMACJA 140 zł
FORMACJA 300 zł

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019 r. na konto organizatora. W tytule przelewu należy wpisać: BUT 2019 + nazwa instytucji delegującej.

SZKOŁA TAŃCA BOHEMA BOGUMIŁA ĆWIĘKA – BOROWIAK MAŁGORZATA WÓJCIK S.C. ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 33, 85-733 BYDGOSZCZ BANK „BOŚ” ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 36 1540 1027 2078 7570 9066 0001

UWAGA! W przypadku braku wpłaty w podanym terminie lub niepoprawnego / niekompletnego wypełnienia karty zgłoszeniowej organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!!!

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych,
 • konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA. KRYTERIA OCENY:

 • choreografia i technika tańca;
 • estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;
 • ogólny wyraz artystyczny;
 • muzykalność tancerzy.

TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY W KATEGORIACH: SOBOTA 13 kwietnia 2019

 • HIP HOP

Soliści i duety w kategoriach wiekowych BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA: *do 6 lat *7-8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min. Mini formacje i formacje w kategoriach wiekowych oraz wg stopnia zaawansowania: DEBIUTY NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat MISTRZOWIE NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat *pow. 25 lat Mini formacje (3-7 osób) do 2 min. - muzyka własna Formacje (8-24 osób) do 3 min. - muzyka własna Nagrody: soliści i duety za zajęcie I-III miejsca medale i dyplomy; DEBIUTY NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce. MISTRZOWIE NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce.

 • DANCEHALL

Soliści i duety w kategoriach wiekowych BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA: *12-15 lat *pow. 15 lat prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min. Mini formacje i formacje w kategoriach wiekowych oraz wg stopnia zaawansowania: DEBIUTY NA START! *12-15 lat *pow. 15 lat MISTRZOWIE NA START! *12-15 lat *pow. 15 lat Mini formacje (3-7 osób) do 2 min. - muzyka własna Formacje (8-24 osób) do 3 min. - muzyka własna Nagrody: soliści i duety za zajęcie I-III miejsca medale i dyplomy; DEBIUTY NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce. MISTRZOWIE NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce NIEDZIELA 15 kwietnia 2018

 • JAZZ I MODERN-JAZZ

Soliści i duety w kategoriach wiekowych BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA: *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min. Mini formacje i formacje w kategoriach wiekowych oraz wg stopnia zaawansowania: DEBIUTY NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat MISTRZOWIE NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat Mini formacje (3-7 osób) do 2 min. - muzyka własna Formacje (8-24 osób) do 3 min. - muzyka własna Nagrody: soliści i duety za zajęcie I-III miejsca medale i dyplomy; DEBIUTY NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce. MISTRZOWIE NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce

 • INNE FORMY (choreografie w oparciu o wszystkie style taneczne z wyłączeniem tańca ludowego)

Mini formacje i formacje w kategoriach wiekowych oraz wg stopnia zaawansowania: DEBIUTY NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat MISTRZOWIE NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat Mini formacje (3-7 osób) do 2 min. - muzyka własna Formacje (8-24 osób) do 3 min. - muzyka własna

Nagrody: DEBIUTY NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce. MISTRZOWIE NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce

DISCO DANCE Soliści i duety w kategoriach wiekowych BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA:

 • do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat

prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min. Nagrody: soliści i duety za zajęcie I-III miejsca medale i dyplomy; DISCO SHOW Mini formacje i formacje w kategoriach wiekowych oraz wg stopnia zaawansowania: DEBIUTY NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat MISTRZOWIE NA START! *do 8 lat *9-11 lat *12-15 lat *pow. 15 lat Mini formacje (3-7 osób) do 2 min. - muzyka własna Formacje (8-24 osób) do 3 min. - muzyka własna Nagrody DEBIUTY NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce. MISTRZOWIE NA START! mini formacje i formacje: I miejsce, II miejsce, III miejsce

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej frekwencji oraz do zamknięcia list startowych przed terminem 29 marca w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.
 2. Organizator prosi, aby wszelkie zmiany na listach startowych zgłaszać na bieżąco.
 3. Od dnia 29 marca 2019 r. wszelkie skreślenia z listy startowej nie upoważniają do zwrotu opłaty startowej. Od 29 marca nie ma również możliwości dokonywania modyfikacji na listach startowych poza skreśleniami!
 4. W rundach eliminacyjnych (solo i duety) zabrania się wykorzystywania elementów akrobatycznych!
 5. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA uczestnika! W przypadku mini formacji i formacji łączna liczba tancerzy wykraczająca wiekiem

poza kategorię nie może być większa niż 20% całego składu danej choreografii (warunek ten nie dot. duetów – dopuszczalne jest aby jeden z tancerzy był z niższej kategorii wiekowej). Kategoria do 6 lat: rocznik 2013 i młodsi Kategoria 7-8 lat: roczniki 2011 i 2012 Kategoria 9-11 lat: roczniki 2008, 2009, 2010 Kategoria 12-15 lat: roczniki 2007, 2006, 2005, 2004 Kategoria 15+ lat: roczniki 2003 i starsi Kategoria 25+ lat: roczniki 1994 i starsi 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia parkietów, czyli rozgrywania rund w kategoriach solo i duety na 2 parkiety w przypadku dużej frekwencji. 7. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej. 8. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 uczestników). 9. Każdy uczestnik Turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. 10. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej. 11. Prosimy nie zabierać ze sobą wartościowych rzeczy lub nie pozostawiać ich w szatni. 12. Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego pomieszczenia. 13. Organizator zapewnia: - medale, puchary i dyplomy dla finalistów we wszystkich kategoriach tanecznych - opiekę medyczną podczas turnieju - bufet z daniami obiadowymi 14. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. 15. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Kierownik turnieju w porozumieniu z Komisją Sędziowską. 16. Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju są jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.
17. Wstęp dla publiczności jest płatny 10 zł / osoba dorosła, 5 zł / dziecko. 18. Bezpłatny wstęp jest dla każdego instruktora oraz 1 opiekuna na 15 uczestników. 19. Hala sportowa znajduje się przy ulicy Marcina Kromera 11, ale wjazd na parking przy hali jest od ulicy Jarużyńskiej. Oznaczenie wjazdu na mapce poniżej. 20. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla autokarów przy hali sportowej. Kierowcy autokarów proszeni są o przyjazd na miejsce odbywania się turnieju, wysadzenie uczestników oraz o odjechanie na najbliższy dostępny parking dostosowany do postoju autokarów. Lista parkingów: ABRA MEBLE ul. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2, Bydgoszcz KAUFLAND ul. Stanisława Skarżyńskiego 8, Bydgoszcz CARREFOUR ul. Stanisława Skarżyńskiego 2, Bydgoszcz wzdłuż ulicy Pelplińskiej dostępne są również 2 zatoczki dla wielkogabarytowych aut 21. Organizator prosi osoby przyjeżdżające autami osobowymi o parkowanie TYLKO I WYŁĄCZNIE w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku zastawienia dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych grozi odholowanie auta.

Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe po dniu 8.04.2019 r. Zapraszamy również na stronę turnieju na facebooku! www.facebook.com/turniejBUT

Za catering i kawiarenkę podczas turnieju odpowiadają: • UGOTOWANY RESTAURACJA / BISTRO
• DULLIN PRACOWNIA CUKIERNICZA. Obiady można zamawiać do 8 kwietnia 2019 pod adresem kontakt@ugotowany.pl.

Planowany program turnieju (może ulec zmianie) :

SOBOTA 13.04.2019

 1. hip hop solo i duety
 2. hip hop mini formacje
 3. hip hop formacje
 4. dancehalll solo i duety
 5. dancehall mini formacje
 6. dancehall formacje

NIEDZIELA 14.04.2019

 1. disco dance solo i duety
 2. jazz i modern solo i duety
 3. disco show mini formacje i formacje do 11 lat
 4. jazz i modern mini formacje i formacje do 11 lat
 5. inne formy taneczne mini formacje i formacje do 11 lat
 6. disco show mini formacje i formacje 12+ lat
 7. jazz i modern mini formacje i formacje 12+ lat
 8. inne formy taneczne mini formacje i formacje 12+ lat

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tancerzy zgłoszonych w karcie zgłoszeniowej przez Szkołę Tańca „BOHEMA” Bogumiła Ćwięka – Borowiak, Małgorzata Wójcik s.c., NIP9671311861, 85-009 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733 (dalej „Szkoła”). Udzielona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie, które są powiązane ze Szkołą na zasadzie zawartych umów współpracy przy świadczeniu usług na rzecz klientów/uczestników i windykacji polubownej i sądowej kwot należnych na podstawie Umowy, jak również obejmuje zgodę na przetwarzanie tych danych przez biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe Szkoły. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Szkołę, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 ze zm.). Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania danych osobowych w przyszłości, z zastrzeżeniem braku zmiany celu przetwarzania. Mam świadomość faktu, zgodnie z którym, niniejsza zgoda może być ograniczona lub cofnięta w każdym czasie i bez podania przyczyny Informacja przeznaczona dla klienta/uczestnika: • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca „BOHEMA” Bogumiła Ćwięka – Borowiak, Małgorzata Wójcik s.c., NIP9671311861, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733 • Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@szkolabohema.pl, lub pisemnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33, Bydgoszcz 85-733)
• Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu. • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Szkoły. • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. • Okres przechowywania danych wyznaczony jest na trzy lata od dnia zakończenia / rozwiązania / wypowiedzenia umowy na świadczone usługi lub zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego, którego klient/uczestnik i Szkoła będą stronami.

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!!!!!

Strona organizatora