IV Bielański Turniej Tańca Nowoczesnego

Warszawa

19 stycznia 2020

Już 19 stycznia zapraszamy na kolejny Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego na Warszawskich Bielanach!!

Solówki, Duety i Formacje

Street Dance, Jazz/Modern oraz Inne Formy Taneczne

Karty zgłoszeń już wkrótce!

REGULAMIN IV BIELAŃSKIEGO TURNIEJU TANECZNEGO

1. Organizator

eM Studio Marta Pacholak i CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie

tel: 883 023 030

2. Termin i miejsce

19.01.2020r. (niedziela)

ZS nr 51 im. Ignacego Domeyki przy ul. Staffa 3/4 . 01-891 Warszawa, Bielany.

Ranga: Turniej Ogólnopolski

Zawody rozpoczynają się o godzinie 09:00. Godzina zakończenia uzależniona jest od liczby uczestników. Każdy uczestnik powinien zgłosić się do rejestracji najpóźniej godzinę przed planowanym występem.

3. Warunki uczestnictwa

Wypełnienie kart zgłoszeń i przesłanie na adres mailowy: emstudiotanca@gmail.com do 10.01.2020r. W tytule proszę napisać: „Zgłoszenie na Turniej Tańca eM Studio 19.01.2020”. Prosimy również o załączenie potwierdzenia wpłaty wpisowego za turniej.

Wniesienie opłaty startowej w wysokości:

 • Solo: 30zł
 • Duet: 50zł (25zł od osoby)
 • Formacja: 25zł/osoby

Na konto bankowe:

50 1910 1048 2944 3800 7226 0001

eM Studio Marta Pacholak

ul. Czechowa 1/1, 01-912 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać imiona i nazwiska uczestników/nazwę formacji oraz kategorie wiekowe i taneczne

UWAGA! Opłaty startowe przyjmowane są do 7.01.2020r.

Po terminie opłata za uczestnika wzrasta do 30zł od osoby (solo 35zł od osoby).

W przypadku zbyt dużej ilości uczestników decyduje kolejność zgłoszeń!! Zgłoszenia zostają zatwierdzone po wpłacie wpisowego.

4. Kategorie taneczne:

 • Street Dance (hip hop, popping, locking, funky, dancehall itp.)

solo, duety i formacje

 • Jazz/Modern (balet, jazz, modern, contemporary itp.)

Solo, duety i formacje

 • Inne Formy Taneczne (Połączone techniki różnych styli tanecznych z uwzględnieniem rekwizytów)

Formacje

Uwaga za formacje rozumiemy grupę tancerzy od 3-24 osób

Kategorie wiekowe:

 • dzieci do 11 r.ż
 • juniorzy 12-15 lat
 • młodzież powyżej 15+

O przydziale do kategorii wiekowej w formacji decyduje średnia wieku uczestników tej grupy. W duecie decyduje wiek starszego tancerza/tancerki.

Organizator zastrzega sobie łączenie kategorii wiekowych w razie niezgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

5. Przebieg Turnieju

W kategorii Street Dance (solo i duety) zostaną zorganizowane rundy porównawcze, z których jury wybierze finalistów. Osoby wybrane do finału będą się również prezentowały pojedynczo.

W tej kategorii uczestnicy występują do muzyki organizatora (tytuły zostaną podane na stronie wydarzenia.)

W kategorii Jazz/Modern obowiązuje muzyka własna. Każdy solista/duet wychodzi na scenę indywidualnie i prezentuje się przed jury do własnego utworu wcześniej dostarczonego akustykowi.

W każdej kategorii obowiązuje limit ilości występów. O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconym wpisowym.

6. Informacje ogólne

Turniej rozgrywany jest w kategoriach solo, duety i formacje.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

Uczestnicy i instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie organizator nie zwraca wpisowego.

Brak wpłaty wpisowego do 7 stycznia 2020r. powoduje wzrost kosztu na 30zł od osoby (35zł od osoby w kat. solo).

W przypadku braku wpłaty wpisowego organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników w dniu konkursu.

Przedstawiciel solo, duetu, formacji powinien osobiście potwierdzić u organizatora udział przynajmniej pół godziny przed planowanym występem. Brak potwierdzenia może być podstawą do dyskwalifikacji.

Tylko uczestnicy, którzy opłacili wpisowe otrzymują swoje numery startowe przed wejściem na turniej co daje im możliwość wzięcia w nim udziału.

Kolejność prezentacji uczestników podana będzie na profilu Facebook Turnieju Tańca Nowoczesnego do 16go stycznia 2020r. do godz. 24:00.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej, a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i późniejszego wykorzystania tych zdjęć.

Każdy uczestnik konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe.

Jednostka delegująca uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, gdzie odbywa się Turniej. Organizator zapewnia obsługę medyczną na miejscu w dniu turnieju.

Sytuacje nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, decydując się na udział w turnieju wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest eM Studio Marta Pacholak z siedzibą przy ul. Czechowa 1/1 w Warszawie oraz CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie.

7. Dane techniczne

Czas prezentacji:

 • Solo i duety: do 1 minuty
 • Formacje: do 4minut

Każdy uczestnik prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny.

Muzykę na Turniej prosimy przynosić w formacie mp3 na nośniku pendrive.

Nośnik należy dostarczyć obsłudze akustycznej najpóźniej pół godziny przed planowanym występem.

Jest również możliwość przesłania muzyki Organizatorowi przed turniejem na adres: emstudiotanca@gmail.com z dokładnym opisem (imię i nazwisko uczestników/nazwa formacji, kategoria taneczna i wiekowa) najpóźniej do 7go stycznia 2020r.

Wymiary sceny: 10mx12m

Strona organizatora

©2022 Kalendarz taneczny